Vatikanet: Pave Frans tillater saligkåringsprosess for p. Jacques Hamel

Paris, 3.10.2016 (KI/KAP/KNA) – Det blir åpnet en saligkåringsprosess for den franske presten Jacques Hamel (1930-2016), som den 26. juli ble myrdet av to islamister med tilknytning til IS. Dette kunngjorde erkebiskop Dominique Lebrun av Rouen på søndag etter en messe i Hamels kirke i Saint-Etienne-du-Rouvray i Normandie. Erkebispedømmet kunngjorde senere samme kveld art pave Frans har gitt dispensasjon fra regelen om at det må gå fem år fra en kandidats død før en saligkåringsprosess kan åpnes. Erkebiskop Lebrun utførte en botsritus i kirken Saint-Etienne-du-Rouvray og feiret den første messen der siden mordet. Pave Frans betegnet ved en minnemesse i Vatikanet den 14. september den 85-årige Hamel som en martyr, som «allerede er salig».

Saligkåringsprosessen starter med en informativprosess på bispedømmenivå, hvor kandidatens liv og skrifter blir gransket. Deretter oversendes dokumentene til Vatikanet, hvor kongregasjonen for helligkåringer vil undersøke om kandidaten har levd et liv preget av «heroiske dyder». Hvis man kommer til et positivt resultat, kalles kandidaten «ærverdig», og deretter må et mirakel på kandidatens forbønn godkjennes. Dette kravet faller imidlertid bort ved en martyrprosess. Det er vel liten tvil om at p. Hamel ble drept in odium fidei, «av hat til troen».

En dispensasjon fra femårsregelen er gitt i to berømte tilfeller. I saligkåringsprosessen for den hellige Mor Teresa av Calcutta tillot den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) at prosessen kunne settes i gang bare to år etter hennes død. Denne «rekorden» ble slått av den hellige paven selv, da hans etterfølger Benedikt XVI (2005-13) ga tillatelse til igangsetting av en prosess allerede tre måneder etter pavens død i april 2005. I p. Hamels tilfelle har det bare gått litt over to måneder.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)