Bønn for kall St. Olav domkirke 3. november

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. I St. Olav domkirke i Oslo (eller i en annen kirke om så er angitt) holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe.

November  måneds "Bønn for kall"-messe i Oslo katolske bispedømme feires i St. Olav domkirke 3. november kl. 18.00. Vertskap er St. Elisabethsøstrene.

Alle er hjertelig velkomne!