Brasil: Ny erkebiskop av Aparecida

Vatikanet, 16.11.2016 (KI/KAP) – Den brasilianske kardinalen Raymundo Damasceno Assis, erkebiskop av Aparecida, har fått innvilget sin avskjedssøknad av aldersgrunner av pave Frans, 79 år gammel. Til hans etterfølger utnevnte paven erkebiskopen av Londrina sør i landet, Orlando Brandes (70). Byen Aparecida har det betydeligste Mariavalfartsstedet i Brasil.

Assis ble født den 15. februar 1937, var fra 1991 til 1995 generalsekretær for det latinamerikanske bisperådet CELAM og fra 2011 til 2015 formann for den brasilianske bispekonferansen. Siden 2009 har Assis vært medlem av Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

I 2007 kreerte pave Benedikt XVI (2005-13) Assis til kardinal. Ved bispesynodene om ekteskap og familie i oktober 2014 og 2015 tilhørte Assis begge ganger synodens presidium.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)