Den hellige døra i Bangui vil bli stående åpen

Barmhjertighetsåret er nesten slutt. Søndag 13. november ble hellige dører rundt omkring i verden stengt, og søndag 20. november, på Kristi kongefest, vil pave Frans stenge også døra i Peterskirken og dermed avslutte jubelåret.

Men det var ikke i Roma at han åpnet den aller første døra. Det skjedde i katedralen i Bangui i Den sentralafrikanske republikk under reisen i Afrika i fjor. Dengang sa han:

«I dag blir Bangui den åndelige hovedstaden i verden. Det hellige Barmhjertighetsåret starter på forskudd i dette landet. Dette er et land som i flere år har lidd under krig og hat, mangel på forståelse og mangel på fred. Men inkludert i dette lidende landet, er også alle de andre landene som nå bærer krigens kors. Bangui blir den åndelige hovedstaden i bønnen om Faderens barmhjertighet. Vi ber alle om fred, barmhjertighet, forsoning, tilgivelse, kjærlighet. For Bangui, for hele Den sentralafrikanske republikk, for hele verden, for de landene som lider under krig, ber vi om fred! Alle sammen ber vi om kjærlighet og fred. Alle sammen! ‘Doyé Siriri!’ [‘Alle sammen!’ på sango]. Og nå, med denne bønnen begynner vi det hellige året: her, i verdens åndelige hovedstad, i dag!».

Også i Bangui, liksom i andre steder i verden, ble det 13. november holdt en lukningsseremoni. Men byens erkebiskop, Dieudonné Nzapalainga, har bestemt at døra fortsatt skal stå åpen, som et symbol på den guddommelige barmhjertigheten.

Erkebiskop Nzapalainga vil bli utnevnt til kardinal lørdag 19. november. Han er i de siste årene blitt kjent for sitt fredsarbeid i hjemlandet. Sammen med imamen Omar Kobine Layama og pastoren Franco Mbaye-Bondoi har han reist rundt i landet for å forsøke å forsone menneskene og redde liv.

Etter lukningsseremonien i katedralen i Bangui intervjuet Vatikanradioen katedralens sogneprest, Mathieu Bondobo. Han fortalte at også muslimene og protestantene var blitt invitert til seremonien, og at både den lokale imamen og den lokale protestantiske presten var kommet, liksom til åpningsseremonien for ett år siden.

Sognepresten sa at alle de religiøse lederne hadde ønsket å gå sammen om å gi dette felles vitnesbyrdet om at det som skjer i landet egentlig ikke er en religionskrig.

Sognepresten fortalte videre at folk i landet gjerne gjentar pavens ord om at Bangui er «den åndelige hovedstaden i verden». Disse ordene er viktige for dem. Han sa at hver eneste innbygger i Bangui bør prøve å leve opp til dette. «Gud er her og med ham kan vi gjøre store ting for det er hans Ånd som driver oss til å gjøre store ting.»

Sognepresten håper at jubelårets bølge vil løfte landet. Nettopp denne uka vil situasjonen i landet bli drøftet på en konferanse i Brussel, fortalte han. «Den hjelpeløse ropte, og Herren hørte (Sal 34,7). Vi lever i bønn om at Herren må høre oss, om at han må bønnhøre dette skriket fra dypet av det sentralafrikanske folkets hjerte. Jubelårets bølge vil helt sikkert gi sine frukter for Gud er den endelige freden», sa han.

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse