Temaene for de tre neste Verdensungdomsdagene

Pave Frans har valgt temaene for de tre neste Verdensungdomsdagene. Temaene er hentet fra første kapittel i Lukasevangeliet og kretser rundt Maria:

Temaet for den 32. Verdensungdomsdagen i 2017 er «Store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn» (Luk 1,49). Denne Verdensungdomsdagen vil bli feiret lokalt på palmesøndag.

Temaet for den 33. Verdensungdomsdagen i 2018 er «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud» (Luk 1,30). Også dette året er det lokal feiring på palmesøndag.

Temaet for den 34. Verdensungdomsdagen i 2019 er «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt» (Luk 1,38). Denne Verdensungdomsdagen vil bli feiret med en internasjonal samling i Panama.

De tre siste Verdensungdomsdagene (2014 – 2016) fokuserte på saligprisningene. I en pressemelding skriver Dikasteriet for familie, lekfolk og liv at paven ønsker å fortsette denne åndelige vandringen og nå gi den en tydelig mariansk tone. Som vi vet er Maria den som alle slekter priser salig (jf. Luk 1,48).

Under Verdensungdomsdagen i Krakow i sommer hadde paven tenkt å snakke om Maria da han møtte de frivillige. Han ville oppfordre dem til å reflektere over hvordan Maria er innstilt og ta henne til forbilde: For det første er hun lydhør; hun vet å lytte oppmerksomt til Gud, og hun lytter til det som hender og er tilstede i virkeligheten. For det andre er hun i stand til å ta avgjørelser: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.»For det tredje klarer hun å handle. Hun skynder seg avsted til Elisabet (jf. Luk 1,39) drevet av Guds Ord, av kjærligheten.

I stedet valgte paven å snakke til de frivillige uten manuskript: Dere unge kan være fremtidshåpet hvis dere minnes fortiden og er modige i nåtiden, sa han. Dikasteriet tar opp dette igjen nå når de skriver at de tre valgte temaene kan ses som et bilde av ungdom som besjelet av de tre teologale dydene – tro, kjærlighet og håp – beveger seg mellom fortid (2017), nåtid (2018) og fremtid (2019).

Til slutt bemerker Dikasteriet at den foreslåtte vandringen også harmonerer med det temaet som pave Frans har gitt neste bispesynode (2018): «De unge, tro og kallsbedømmelse».

 

 

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse