Bostad begynner

Foto: Mats Tande 2012-01-08Diakon Sindre-Jacob Bostad er midlertidig gått inn i stillingen som økonom i Oslo katolske bispedømme.

– Jeg er svært glad for at Sindre på kort varsel har takket ja til å løse viktige oppgaver på økonomiområdet i en overgangsperiode, sier biskop Bernt Eidsvig.

Økonomikompetanse

Bostad har gått inn som fungerende økonom etter at bispedømmets tidligere økonom ba seg fristilt fra sine oppgaver i forbindelse med politisaken.

Sindre-Jacob Bostad (64) er utdannet jurist og er partner og daglig leder i advokatfirmaet Plougmann & Vingtoft. Han har solid erfaring i ledelse, budsjettarbeid og økonomistyring fra en rekke ulike firmaer, og har også en rekke styreverv.

Utlyses

Han har studert filosofi og katolsk teologi og er av mange kjent som diakon i St. Dominikus og St. Olav.

Bostad vil fungere som økonom i 30 %-stilling inntil en ny er på plass. Innholdet og rammene for økonomstillingen, innenfor de føringer kirkeretten gir, vurderes nå av et utvalg som ledes av p. Øystein Lund. Utlysning av stillingen vil ventelig skje i løpet av første halvår 2017.