Sudan: Ny erkebiskop av Khartoum

Vatikanet, 10.12.2016 (KI/KAP) – Pave Frans innvilget den 10. desember 2016 avskjedssøknaden til kardinal Gabriel Zubeir Wako (f. 1941) (bildet), erkebiskop av Khartoum i Sudan (fra 1981), etter at kardinalen i henhold til kirkeretten leverte sin søknad da han fylte 75 år den 27. februar 2016. Samtidig overtok koadjutor-erkebiskop Michael Didi Adgum Mangoria (57) automatisk som ny erkebiskop. Han ble i august 2015 utnevnt til koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett.

Erkebispedømmet, som utgjør hele den nordlige og østlige del av Sudan, har knapt en million katolikker. Kardinal Zubeir Wako har ledet erkebispedømmet i 35 år siden han var førti år gammel. Han ble kreert til kardinal i 2003 i den hellige pave Johannes Paul IIs (1978-2005) niende og siste konsistorium. Han var blitt utnevnt til biskop av Wau av den salige pave Paul VI (1963-78) den 12. desember 1974, bare 33 år gammel.

Den nye erkebiskopen Michael Didi Adgum Mangoria ble født den 1. januar 1959 i Engoth i Nubafjellene, en fjellkjede i regionen Kordofan i Sudan. Han konverterte en gang i 1975, seksten år gammel. Den 10. mai 1992 ble han presteviet i Khartoum for erkebispedømmet Khartoum i Sudan. Fem år senere dro han til Roma, hvor han i 2001 fikk en grad i kirkerett ved Det pavelige universitetet Urbaniana. Fra 2001 til 2008 var han medlem av presterådet og konsultorkollegiet. Deretter ble han utnevnt til rektor for presteseminaret St Paulus i Khartoum.

Den 29. mai 2010 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til koadjutor-biskop av El Obeid i Sudan. Den 15. august 2010 ble han bispeviet av kardinal Gabriel Zubeir Wako, erkebiskop av Khartoum, assistert av biskopene Macram Max Gassis MCCI av El Obeid og Antonio Menegazzo MCCI, apostolisk administrator emeritus av El Obeid. Samme dag ble han utnevnt til apostolisk administrator av El Obeid, og den 28. oktober 2013 overtok han som biskop av El Obeid.

Han ble den 15. august 2015 utnevnt av pave Frans til koadjutor-erkebiskop av Khartoum  og til apostolisk administrator av El Obeid så lenge sedisvakansen varte der. Den 10. desember 2016 utnevnte pave Frans ham til erkebiskop av Khartoum samtidig som han innvilget kardinal Zubeir Wakos avskjedssøknad av aldersgrunner, 75 år gammel.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)