Vatikanet: Klart for nye hellige og salige

Vatikanet, 22. 12.2016 (KI/KAP/VIS) - Den 21. desember 2016 mottok pave Frans Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere åtte nye dekreter:

Det er godkjent ett mirakel på forbønn av en salig, noe som åpner veien for en snarlig helligkåring. Det gjelder:

  • Den salige Manuel Míguez González (ordensnavn: Faustino av Inkarnasjonen), prest i kongregasjonen piaristene eller «Fattige Regelbundne klerikere av Guds Mor av de fromme skoler» (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum – SP) og grunnlegger av søsterkongregasjonen «Calasanz-instituttet Den Gode Hyrdinnes Tjenerinner», Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora, født den 24. mars 1831 i Xamirás i Orense i Spania, død den 8. mars 1925 i Getafé i Madrid i Spania, ærverdig den 25. oktober 1998 og salig den 25. oktober 1998.

Det er også godkjent ett mirakel på forbønn av en ærverdig, noe som åpner veien for en snarlig saligkåring. Det gjelder:

  • Den ærverdige Leopoldina Naudet, grunnlegger av kongregasjonen «Søstre av Den hellige familie» (Sorelle della Sacra Famiglia – SSF), født den 31. mai 1773 i Firenze i Italia, død den 17. august 1834 i Verona i Italia, ærverdig den 6. juli 2007.

Ett dekret gjelder anerkjennelsen av martyriet til 109 personer som ble drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som gir dem tittelen Venerabilis («ærverdige») og kan lede til snarlig saligkåring. Dette gjelder:

  • Guds tjenere Mateu Casals Mas, prest, Ferran Casajus Alduán, kleriker, Ferran Saperas Aluja, legbror, og 106 ledsagere fra kongregasjonen Claretinere eller «Misjonærer, Sønner av Marias uplettede hjerte» (Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis [Cordis Mariae Filii] – CMF), drept «av hat til troen» (in odium fidei) mellom 1936 og 1937 i den religiøse forfølgelsen under Den spanske borherkrig.

I tillegg har fem personer fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

  • Guds tjener Jean-Baptiste Fouque, sekularprest i erkebispedømmet Marseille, født den 19. september 1851 i Marseille i Bouches-du-Rhône i Frankrike, død den 5. desember 1926 samme sted.
  • Guds tjener Egidio Marcelli (ordensnavn Laurentius av Den Hellige Ånd), legbror i kongregasjonen pasjonistene (Congregatio Passionis Jesu Christi – CP), født den 30. august 1874 i Caprarola i Viterbo i Italia, død den 14. oktober 1953 i Nettuno i Roma i Italia.
  • Guds tjenerinne Sebastiana Lladó Sala (ordensnavn: Maria Rafaela av Jesu hellige hjerte), grunnlegger av kongregasjonen «Misjonærer av Jesu og Marias helligste hjerter» (Congregatio Missionariorum a Sacratissimis Cordibus Iesu et Mariae – MSSCC), på spansk: Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y de María – HH.MM.SS.CC., født den 2. januar 1814 i Campos på Mallorca i Islas Baleares i Spania, død den 8. mars 1899 samme sted.
  • Guds tjenerinne Clelia Merloni, grunnlegger av Instituttet «Apostler av Jesu Hellige Hjerte» (Apostole del Sacro Cuore di Gesù – ASCJ), født den 10. mars 1861 i Forlí i Italia, død den 21. november 1930 i Roma i Italia.
  • Guds tjener Isidoro Zorzano Ledesma, legmann i personalprelaturet Det hellige kors og Opus Dei, født den 13. september 1902 i Buenos Aires i Argentina, død den 15. juli 1943 i Madrid i Spania.

Kathpress / Vatican Information Service / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)