Sølvjubileum i Karmel

Jubileium Karmelittklosteret.JPGDen 21. januar kunne sr. Joanna av korset feire sitt professjubileum sammen med sine medsøstre, famile og venner. Sr. Joanna kom til Tromsø som den yngste i gruppen av dem som grunnla klosteret og hun avla sine første løfter den 19. januar 1992. Jubileumsfeiringen ble innledet med den hellige Messe hvor biskop Berislav Grgić var hovedcelebrant. Sammen med ham var sogneprest p. Marek Michalski MSF og p. Sergiusz av Jomfru Marias smerter OCD.

I sin preken, som for anledningen ble holdt av p. Sergiusz, ble menneskets verdighet løftet frem; Gud som har sin bolig i mennesket og menneskets svar på dette mysterium. Etter prekenen fornyet sr. Joanna sine ordensløfter og ved Messens slutt kunne Biskopen overrekke jubilanten pave Frans velsignelse i anledning dagen. Etter messen var alle gjester invitert til kirkekaffe i gjestehuset, og for de nærmeste var det også middag senere på dagen. På vegne av vår søster takker vi alle som bidrog til en velsignet dag for alle som var til stede. Må Gud lønne dere rikelig.

Karmelittnonnene

 

Se flere bilder her:

http://www.karmel.katolsk.no/bildegalleri/

Prekenen kan leses her:

http://www.karmel.katolsk.no/aktuelt/