Polska grupa rozpoczęła pracę

Les artikkelen på norsk

Grupa robocza, która powstała, aby przyjrzeć się jak w jaki sposób można wzmocnić komunikację z polskimi katolikami w Diecezji rozpoczęła swoją pracę we wtorek, 14-go marca.

- Cieszę się bardzo, że możemy się teraz tym zająć. Chcemy być widocznym Kościołem i musimy nieustannie wzmacniać sposób komunikacji i dialogu z różnymi grupami. To, że rozpoczęliśmy pracę związaną z katolikami pochodzącymi z Polski spowodowane jest faktem, iż jest to największa grupa narodowa w Norwegii. Równolegle do działań prowadzonych przez grupę roboczą będę rozmawiać z polskimi księżmi, aby uzyskać również ich opinię na temat w jakim kierunku powinniśmy rozwijać komunikację, powiedział biskup Bernt Eidsvig w swoim powitaniu, podczas pierwszego spotkania grupy roboczej.

Jasno określony mandat

Grupie roboczej przewodniczy Marta Bivand Erdal. Pozostałymi członkami są: ks. Valdemaras Lisovskis, Anna Jabłecka, Aleksandra Sramkowska, Irek Demianiuk, Karol Michalczuk i Lukasz Mikosz, ostatnia osoba jest jednym z inicjatorów powstania grupy.

Mandat grupy mówi m.in.:

«Z wielu źródeł docierały informacje o potrzebie poprawy wzajemnej komunikacji między Diecezją Oslo, a poszczególnymi grupami odbiorców, między innymi katolikami pochodzącymi z Polski. Na tej podstawie została powołana grupa, która ma za zadanie przyjrzeć się i przeprowadzić analizę obecnej sytuacji i jednocześnie zobaczyć w jaki sposób, w jakich obszarach i dla jakich grup odbiorców można poprawić komunikację. Perspektywa powinna być zorientowana na użytkownika i propozycje konkretnych działań winny w pierwszej kolejności być skierowane na działania, które zapewnią dla większości szybkie efekty.»

Szerokie grono odbiorców

Marta Bivand Erdal podkreśla, że grupa podczas swojej pracy weźmie pod uwagę szerokie grono odbiorców oraz różne punkty widzenia i propozycje, równie ważne będzie odniesienie się do opinii kapłanów. Raport końcowy pracy grupy i propozycje działań zostaną zaprezentowane przed wakacjami.

polsk gruppe.JPG 

LEPSZA KOMUNIKACJA: Biskup Eidsvig otoczony przez grupę roboczą, która ma przyjrzeć się w jaki sposób można poprawić komunikację z polskimi katolikami w Norwegii. Od lewej: Karol Michalczuk, Anna Jablecka, Biskup Bernt Eidsvig, ks. Valdemaras, Marta Bivand Erdal i Aleksandra Sramkowska. Irek Demianiuk i Lukasz Mikosz byli nieobecni podczas robienia zdjęcia.