Vatikanet: Klart for nye hellige og salige

Vatikanet, 23. 3.2017 (KI/KAP/VIS) - Den 23. mars 2017 mottok pave Frans Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere i alt syv nye dekreter:

Det er godkjent to mirakler på forbønn av tre salige, noe som åpner veien for snarlige helligkåringer. Det gjelder:

  • Den salige Angelus av Acri (it: Angelo) (bildet), italiensk prest OFMCap, født som Luca Antonio Falcone den 19. oktober 1669 og død den 30. oktober 1739, saligkåret den 18. desember 1825 av pave Leo XII (1823-29).
  • De salige Frans Marto (pt: Francisco), født den 11. juni 1908 og død den 4. april 1919, og Hyacinta Marto (pt: Jacinta), født den 11. mars 1910 og død den 20. februar 1920, seerbarna fra Fátima, saligkåret den 13. mai 2000, på festen for Vår Frue av Fátima, av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005).

To dekreter gjelder anerkjennelsen av martyriet til 34 personer som ble drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som gir dem tittelen Venerabilis («ærverdige») og kan lede til snarlig saligkåring. Dette gjelder:

  • Guds tjener Josef Maria Fernández Sánchez (sp: José María) og 32 ledsagere, prester og legbrødre i Lasaristordenen (Congregatio Missionis; Lazaristae: Vincentiani – CM), samt seks legfolk fra «Foreningen for Jomfru Marias mirakuløse medalje», drept i 1936 under Den spanske borgerkrig.
  • Guds tjenerinne Regina Maria Vattalil (Mariam; Rani Maria), indisk ordenssøster i Franciscan Clarist Congregation (FCC), født den 29. januar 1954 i Pulluvazhy i Kerala i India, drept den 25. februar 1995 nær Udaingar i Madhya Pradesh i India.

I tillegg har tre personer fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

  • Guds tjener Daniel av Samarate (it: Daniele), italiensk prest OFMCap, født som Felice Rossini den 15. juni 1876 og død den 19. mai 1924.
  • Guds tjenerinne Macrina Raparelli (født som Elena), italiensk grunnlegger av kongregasjonen «Basilianersøstre døtre av St Macrina» (Suore Basiliane Figlie di Santa Macrina – ISBFM) (alb: Motrat Baziliane Bijat e Shën Makrinës), født den 2. april 1893 og død den 26. februar 1970.
  • Guds tjenerinne Daniela Zanetta, italiensk legkvinne, født den 15. desember 1962 og død den 14. april 1986.

I tillegg har pave Frans approbert den positive kjennelsen fra den ordinære sesjonen av kardinaler og biskoper som er medlemmer av Helligkåringskongregasjonen vedrørende helligkåring av disse salige:

  • De salige Andreas de Soveral og Ambrosius Frans Ferro, sekularprester, og Matteus Moreira, legmann, og 27 ledsagere Brasils protomartyrer, drept i Brasil den 16. juli 1645 og 3. oktober 1645, saligkåret den 5. mars 2000 av pave Johannes Paul II.
  • De tre salige martyrbarna av Tlaxcala (ca 1516-1527/29), Kristoffer, Antonius og Johannes (sp: Cristóbal, Antonio y Juan), tre unge gutter som led martyrdøden i Tlaxcala i Mexico i 1527 og 1529. De var Mexicos protomartyrer, det vil si de første som mistet livet for sin kristne tros skyld.

Kathpress / causesanti.va / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)