Vatikanet: Kuriekardinal Attilio Nicora åtti år

Vatikanet, 16.3.2017 (KI/KAP) – Kardinal Attilio Nicora, tidligere president for APSA (Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium) (2002-11), fylte torsdag den 16. mars 2017 åtti år. I januar 2011 ble han også utnevnt til president for det da nyopprettede AIF (Autorità di Informazione Finanziaria), Vatikanets nye økonomiske informasjonsmyndighet. Det viste seg at disse to embetene på en hånd førte til en interessekonflikt, så allerede i juni 2011 gikk han av som president for APSA. I januar 2014 gikk han også av som president for AIF. I januar 2015 utnevnte pave Frans Nicora til en av de åtte medlemmene av et nytt panel i Vatikanet, som skulle påskynde misbruksprosedyrene i Troslærekongregasjonen.

Nicora ble født den 16. mars 1937 i Varese i Nord-Italia. Han ble presteviet i 1964 og bispeviet i 1977. Fra 1992 til1997 ledet han det norditalienske bispedømmet Verona. Deretter var den erfarne juristen «rettsdelegat» ved presidiet i den italienske bispekonferansen. Nicora regnes som en ekspert på de kompliserte rettsspørsmålene mellom republikken Italia og Vatikanet.

Etter kardinal Nicoras åttiårsdag er det nå 117 av de 225 medlemmene av kardinalkollegiet som har stemmerett ved pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)