Den italienske kuriekardinalen Attilio Nicora (80) død

Vatikanet, 23.4.2017 (KI/KAP) – Den italienske kuriekardinalen Attilio Nicora, en av de ledende personlighetene i Vatikanets økonomi- og finanssektor, døde lørdag den 22. april 2017 i Roma, åtti år gammel. Han var fra 2002 til 2011 president for APSA (Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium), og fra 2011 til 2014 president for det nyopprettede AIF (Autorità di Informazione Finanziaria), Vatikanets nye økonomiske informasjonsmyndighet. I januar 2015 utnevnte pave Frans Nicora til en av de åtte medlemmene av et nytt panel i Vatikanet, som skulle påskynde misbruksprosedyrene i Troslærekongregasjonen.

Nicora ble født den 16. mars 1937 i Varese i Nord-Italia. Han ble presteviet i 1964 og bispeviet i 1977. Fra 1992 til1997 ledet han det norditalienske bispedømmet Verona. Deretter var den erfarne juristen «rettsdelegat» ved presidiet i den italienske bispekonferansen. Nicora regnes som en ekspert på de kompliserte rettsspørsmålene mellom republikken Italia og Vatikanet. Han spilte en viktig rolle ved revisjonen av det italienske konkordatet i 1984.

Han døde bare fem uker etter sin åttiårsdag, da han mistet retten til å delta i pavevalg. Etter hans død har kardinalkollegiet 222 medlemmer, hvorav 117 er under åtti år gammel og dermed har stemmerett ved pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)