Pavens Urbi et Orbi påskedag

Paven urbi et orbi.jpg

Påskedag kom pave Frans med sitt tradisjonelle påskebudskap, Urbi et Orbi («til byen [Roma] og til verden»), fra Peterskirkens sentrale balkong. Han sa:

Kjære brødre og søstre, god påske!

Full av forundring, liksom de første disiplene, forkynner Kirken i dag på ny: «Jesus er stått opp!» – «Han er virkelig stått opp, slik han sa!»

Slik fullbyrdes den gamle påskefesten til minne om jødefolkets befrielse fra slaveriet: Med sin oppstandelse har Jesus Kristus befridd oss fra slaveriet under synden og døden og åpnet veien for oss til det evige livet.

Når vi lar oss dominere av synden, kommer vi bort fra den gode veien og går oss vill som bortkomne sauer. Men Gud selv, vår hyrde, kom for å lete etter oss, og for å frelse oss fornedret han seg selv, i den grad at han døde på korset. Og i dag kan vi si: «Den gode hyrde er oppstanden, han som gav sitt liv for sine får og døde for sin hjord. Halleluja» (kommunionsvers fjerde søndag i påsketiden).

Den oppstandne hyrden går aldri trett av å lete etter oss, hans søsken som har gått seg vill i verdens ørkener. Gjennom alle tider drar han oss til sin vei, livets vei, med merkene etter lidelsen – sin barmhjertige kjærlighets sår. Også i dag bærer han mange på sine skuldre – de mange av våre søsken som blir holdt nede av det onde, i dets mange former.

Den oppstandne hyrden går ut og leter etter dem som har gått seg vill i ensomhetens og marginaliseringens labyrinter; han går dem i møte gjennom brødre og søstre som nærmer seg dem respektfullt og ømt og lar dem få høre hans stemme, en stemme som de aldri kunne glemme, som kaller dem tilbake til vennskapet med Gud.

Han bærer ofrene for både gamle og nye former for slaveri: umenneskelig arbeid, menneskehandel, utnyttelse og diskriminering, alvorlige former for avhengighet. Han bærer de barna og de unge som blir berøvet sin uskyld og utnyttet. Han bærer også dem som blør i hjertet fordi de blir utsatt for vold i sitt eget hjem.

Den gode hyrde reiser sammen med dem som må dra fra landet sitt på grunn av væpnede konflikter, terrorangrep, hungersnød eller undertrykkende regimer. Under alle himmelstrøk lar han disse migrantene, som var tvunget til å dra, møte søsken slik at de kan gå sammen og dele brød og håp.

I den kompliserte og ofte dramatiske verdensituasjonen, må den oppstandne Herren lede skrittene til dem som søker rettferdighet og fred, og må han gi de ansvarlige for verdens nasjoner mot til å unngå spredning av konfliktene og til å stoppe våpenhandelen.

Må han nå spesielt støtte innsatsen til dem som er engasjert i å bringe lindring og trøst til sivilbefolkningen i Syria, det elskede og forpinte Syria, offer for en krig som fortsetter å spre redsel og død. I går fant det sted et sjofelt angrep på flyktninger som ville vekk, og det førte til mange døde og sårede. Må han gi fred til hele Midtøsten – til Det hellige land, Irak og Jemen.

Må Den gode hyrde vær nær befolkningen i Sør-Sudan, Sudan, Somalia og Den demokratiske republikken Kongo. De lider under vedvarende konflikter, som blir forverret av den svært alvorlige hungersnøden i enkelte deler av Afrika.

Må Jesus støtte innsatsen til dem som, særlig i Latin-Amerika, arbeider med å sikre det felles gode i samfunn til tider preget av politiske og sosiale spenninger, som i noen tilfeller har resultert i vold. Må det bli bygd broer for å kunne ha dialog, må man holde ut i kampen mot korrupsjon og i søket etter fredelige løsninger på stridighetene, for slik å utvikle og styrke de demokratiske institusjonene, i full respekt for rettsstaten.

Må Den gode hyrde hjelpe Ukraina, som fortsatt lider under en blodig konflikt, til å komme til enighet. Må han være med på hjelpetiltakene for dem som er rammet av konsekvensene av konflikten.

Må den oppstandne Herren, som  fortsetter å velsigne det europeiske kontinentet, gi håp til dem som gjennomgår kriser og vanskeligheter, spesielt på grunn av den store arbeidsløsheten blant ungdom.

Kjære brødre og søstre, i år feirer vi, kristne av alle konfesjoner, påsken sammen. Så samstemmig gjenlyder det herligste budskapet over hele verden: «Herren er virkelig stått opp, slik han sa!» Må han, som overvant syndens og dødens mørke, gi fred til våre dager.

God påske!

 

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse