Pinsen gir oss håp

Pinsen gir oss håpet.jpg

Pave Frans i onsdagens generalaudiens

Pave Frans snakket om det kristne håpet i sin katekeseundervisning under onsdagsaudiensen den 31. mai. Han tok utgangspunkt i Paulus’ brev til romerne (Romerbrevet 15: 13-14):

«Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft. 
Mine søsken, jeg for min del er overbevist om at dere er fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre.»

Paven sa videre: «Vi forbereder oss foran kirkens fødselsdag pinsen og vender oss til Den Hellige Ånd. Paulus avslutter sitt brev til romerne med å be for at håpets Gud skal fylle dem med Den Hellige Ånds kraft.

Håpet er både et ankerfeste som gir oss sikkerhet i livets stormkast og et seil som fører oss frem til det evige livs sikre havn. Når vi er fylt av dette håpet, kan vi bli andres trøstende brødre, som kardinal Newman talte om. Den Hellige Ånd gir Skapelsen håp og inspirerer oss til å elske og respektere den verden vi lever i. Må vi under denne pinsen samles i bønn, slik som jomfru Maria og apostlene, og må Den Hellige Ånds nåde fylle oss med håp i overflod. La oss spre håpet til de trengende og de som føler seg glemt».