Utnevnelser i Trondheim Stift

Våpenskjold Trondheim (fra 2015)

I en melding fra Trondheim Stift kunngjøres følgende utnevnelser:

P. Grzegorz Orkisz løses fra sitt embede som sogne­administrator i St. Eystein menighet, Kristiansund, f.o.m. 01.08.2017. F.o.m. samme dato utnevnes p. Dominic Nguyen Van Thanh til sogne­administrator i St. Eystein menighet, Kristiansund.

P. Dominic Nguyen Van Thanh løses fra sitt embede som sogne­administrator i St. Torfinn menighet, Levanger, f.o.m. 01.08.2017. F.o.m. samme dato løses p. Piotr Ostafin fra sitt embede som kapellan i St. Olav domsogn, Trondheim, og utnvevnes til sogne­administrator i St. Torfinn menighet, Levanger.

P. Grzegorz Orkisz forlater Norge, og trer til høsten inn hos Augustiner­korherrene i Kloster­­neuburg i Øster­rike. Augustiner­korherrene har en nær tilknytning til Norge, blant flere andre tilhører Bernt Eidsvig Can.Reg,, Midt-Norges apostoliske admini­strator og Oslo katolske bispe­dømmes biskop, denne ordenen.

av Mats Tande publisert 12.06.2017, sist endret 01.08.2021 - 19:36