Bilder fra diakonvielsen av Patricio Quintana

diakonvielse patricio.jpg

Diakonvielse av Patricio Quintana Foto: Lisa McFadden

 

Patricio Quintana ble diakonviet i St. Olav kirke lørdag 17. juni av biskop Bernt Eidsvig. 

Patricio er fra Chile og har vært aktiv i den spansktalende delen av St. Olav menighet i mange år.

Se bilder fra diakonvielsen