Kardinal Müllers avgang

muller.jpgTrolig er det mindre dramatikk bak kardinal Gerhard Ludwig Müllers avgang som prefekt for Troslærekongregasjonen enn det som har vært tonen i internasjonale medier.

Ryktene har versert om at rykende uenighet mellom pave Frans og kardinal Müller, spesielt om Kirkens holdning til gjengifte i forbindelse med «Amoris Laetitia», skal ha vært den direkte årsak til at Müller ikke fikk utvidet sin tjenestetid. Men mye tyder på at ryktene har lite rot i virkeligheten.

Avviser konflikt

Kardinalen selv avviser at det har vært noen konflikt mellom ham og paven.

– Vi har hatt ulikt syn på enkelte punkter i Amoris Laetitia, men det har aldri vært noen konflikt mellom pave Frans og meg, fastslår kardinalen i et intervju med den Mainz-baserte avisen Allgemeine Zeitung.

Han sier videre at paven har lagt seg på en generell policy hvor åremål ikke lenger fornyes automatisk, men hvor det ved utløpet av mandatperioder på fem år ansees som naturlig og en fordel å kunne foreta et skifte.

– Og tilfeldigvis var jeg den som sto først i rekken etter at den nye policyen trådte i kraft, sier kardinalen.

Blir i Roma

Müller ble utnevnt til prefekt for Troslærekongregasjonen den 2. juli 2012 av daværende pave Benedikt XVI. Hans femårige åremål utløp den 2. juli i år. Han vil fortsatt være i Vatikanet.

– Jeg kommer til å fortsette med akademiske oppdrag, tjene som kardinal og gjøre pastoralt arbeide. Det er mere enn nok å gjøre for meg i Roma, dessuten er jeg jo også tett opp til vanlig pensjonsalder, sier den 69-årige kardinalen til Allgemeine Zeitung.

Ingen kardinalfeil

Også Vatikan-eksperten John L. Allen Jr. i Crux er tvilende til at store kardinalfeil er årsakene til at Müller ikke får fortsette som prefekt.

For det første er det naturlig at det blir en vurdering og endring når et åremål utløper, skriver Allen. For det andre har Müllers divergerende syn på Amoris neppe vært avgjørende, Müller har bare fulgt opp det de tyske biskopene ble enige om. Han har dessuten et nært forhold til Kirken i Latin-Amerika og støttet varmt saligkåringen av martyren og den salvadoranske presten Óscar Romero i 2015, en sak som ligger pave Frans’ hjerte svært nær.

Ingen liberaler

Og i tillegg, påpeker John L. Allen Jr., er ikke akkurat kardinal Müllers etterfølger som prefekt for Troslærekongregasjonen, kurieerkebiskop og til nå sekretær for kongregasjonen, Luis Francisco Ladaria, noen flammende liberaler heller. Ladaria går for å være en meget konservativ jesuitt. Hans syn på kommunion for gjengifte ligger trolig tett opp til kardinal Müllers, poengterer Allen. Han holder det likevel åpent, selv om det ikke har vært noen åpenlys konflikt, at pave Frans kan ha ønsket seg en mer smidig person som ny prefekt.