Ny hjemmeside for familien

DicasteroLaiciFamigliaVita.png

Vatikanets dikasteri, eller departement, for familie, lekfolk og livet har fått en ny hjemmeside, som nettopp er lansert: www.laityfamilylife.va

På den nye nettsiden kan man følge med på nyheter om dikasteriets aktiviteter, sosiale oppdateringer og videoer.

Tilholdssted

Dikasteriet sier følgende om det nye nettstedet: «Den nye hjemmesiden skal ved siden av å fortelle om dikasteriets aktiviteter, også være et tilholdssted for lekfolk og familier, hvor alle skal føle seg trygge og oppleve å bli hørt.»
Portalen presenterer også dikasteriets nye logo. Den er designet av Anna Formaggio og viser kolonaden rundt Petersplassen, bestående av lekfolk som omfavner en gruppe familier.
«Fra kolonaden og familiene innenfor blir livet født, det liv, som er representert ved en blomst, som spirer frem fra søylene,» heter det.

Fremme omsorg

Det nye dikasteriet, eller departementet, for familie, lekfolk og livet fikk sine statutter kunngjort den 4. juni 2016. Departementet skal «fremme den pastorale omsorgen for familien, opprettholde verdigheten og det grunnleggende gode ved ekteskapets sakrament, fremme Kirkens rettigheter og ansvar i samfunnet». Dette handler om at «familien som institusjon alltid skal kunne ivareta sine funksjoner både i Kirken og i samfunnet».

Departementet vil vie «ekstra oppmerksomhet til lekfolkets spesielle kall til å gjennomsyre og perfeksjonere de jordiske ting», heter det videre i statuttene.

Råd oppløst

Det nye departementet for familie, lekfolk og livet ble operativt den 1. september 2016. Samtidig ble både Det pavelige råd for lekfolket og Det pavelige råd for familien oppløst. Det pavelige akademiet for liv vil, på grunn av sin særskilte kompetanse, bli tilknyttet den nye institusjonen.

Ved avslutningen av familiesynoden i oktober 2015 annonserte paven sin intensjon om å etablere et nytt dikasteri. Han nedsatte en kommisjon som fikk i oppdrag å definere og avgrense dets arbeidsområder.

Godkjente

Ifølge en uttalelse fra Vatikanet godkjente pave Frans det nye dikasteriets statutter ad experimentum, etter anbefaling fra kardinalrådet som har ansvar for reformutviklingen av den romerske kurie.

Den nye vatikanenheten får altså arbeidsområdene lekfolkets apostolat, ekteskapet og familien i Kirkens liv.

Første prefekt

Prefekt for det nye dikasteriet er den irskfødte amerikanske kardinalen Kevin Joseph Farrell.

Han er assistert av Alexandre Awi Mello, som pave Frans utnevnte til dikasteriets sekretær den 31. mai 2017. Sekretæren kan, ifølge statuttene, være en lekperson. Medlemmene vil inkludere både sølibatære og gifte, kvinner og menn, fra hele verden.