Nye funn i likkledet

Likkledet i Torino

LIKKLEDET I TORINO: Fotografi av ansiktet, positiv til venstre, negativ til høyre. Negativet er blitt kontrastforsterket. Foto fra Wikipedia.

 

Det berømte likkledet i Johannes Døperens katedral i Torino i Italia har spor av blod fra et torturoffer, viser helt nye forskningsfunn. Dermed synes tidligere påstander om at motivet på kledet er blitt malt på, å være tilbakevist.

Ørsmå partikler på kledets linfibre synes å «… vitne om et scenario som innbefatter stor fysisk lidelse og hvis offer senere ble svøpt i begravelseskledet,» sier Elvio Carlino ifølge nyhetsbyråaet Catholic News Agency (CNA).

Nanopartikler

Carlino er forsker ved Institutt for krystallografi, Istituto di cristallografia (IC), i den italienske byen Bari. Han inngår i en gruppe forskere som nettopp har publisert nye funn om kristendommens kanskje mest berømte relikvie, Jesu likklede. Foruten instituttet i Bari, står avdeling for Industrial Engineering ved Universitet i Padova, Instituo Officia dei Materiali i Trieste og Italias nasjonale forskningsråd bak studien.

- Disse partiklene, kalt «nanopartikler», har en helt spesiell struktur, størrelse og fordeling over linkledet, sier professor Giulio Fanti fra Universitetet i Padova som også har deltatt i vitenskapsprosjektet.

- Nanopartiklene er ikke typiske for blodet til en person som er ved god helse. I stedet viser de høye nivåer av substanser som kreatinin og ferritin som utsondres i blodet til en person som lider av den type multiple traumer som for eksempel oppstår under tortur. Derfor peker nærværet av disse biologiske nanopartiklene som vi fant under våre undersøkelser på en voldsom død for den mannen som har væt svøpt i kledet, påpeker Fanti.

Anerkjent

Gruppen av vitenskapsmenn som undersøkte kledet, har publisert sine funn i den amerikanske journalen PlosOne, i en artikkel kalt «New Biological Evidence from Atomic Resolution Studies on the Turin Shroud», ifølge CNA. Funnene går i rette med påstander om at motivet på kledet er et påmalt objekt. Disse påstandene har vært hyppige blant dem som mener at likkledet er en forfalskning fra middelalderen.

- Blodpartiklenes karakter utelukker at de er blitt lagt til på tøyet i etterkant, fastslår professor Fanti.

Elektronmikroskopi

Elvio Carlino fremholder videre at de nye funnene bare har vært mulige ved hjelp av nylig utviklede metoder som kan synliggjøre cellenes minste bestanddeler, såkalt elektronmikroskopi.

-De bekrefter tidligere vitenskapelige undersøkelsers hypoteser, men disse hypotesene, for eksempel til biokjemikeren Alan Adler på 1990-tallet, hadde man ikke mulighet til å få verifisert, sier Carlino.

Den katolske kirke har aldri offisielt uttalt seg om likkledets autensitet. Kledet er det mest berømte relikviet knyttet til Jesu lidelse. Det oppbevares i et eget kapell i Johannes Døperens katedral i Torino.

Dragning

Under sitt besøk til katedralen i juni 2015 ba pave Frans foran relikviet.

«Kledet drar oss mot ansiktet og legemet til den Jesus som lider martyrdøden. Samtidig drar det oss også mot ansiktet til hver den person som lider og hver den som er blitt urettferdig anklaget. Og det drar oss i samme retning som den gave Jesu kjærlighet er,» sa pave Frans under talen på torget i Torino.

Les hele forskningsrapporten her.

Les om likkledets historie her.

 

Første fotoet av likkledet

TIDLIG BILDE: Det første fotoet av likkledet, tatt i 1898 av Secondo Pia. Slik det ble publisert var negativet klarere enn positivet, men det skyltes at negativet var blitt kontrastforsterket.

 

Avtrykk - Giovanni Battista della Rovere

AVTRYKK: Dette kirkemaleriet av Giovanni Battista della Rovere (1561–1627) viser hvordan avtrykket av Jesu døde kropp angivelig er avsatt på Likkledet i Torino.