Olav den hellige er kronet

Kroning Hellig Olav-29-07-2017-15.jpg

En verdig og innholdsrik dag i Den katolske kirkes nasjonale Olsokfeiring. Foto: Jan Erik Kofoed

Olsok i Trondheim begynte med en svært spesiell begivenhet. Statuen av Hellig Olav i Nye St. Olav domkirke ble kronet under en høytidelig seremoni, lørdag 29. juli. Olavsalteret med Olavsrelikvien er nå blitt et sted som lyser av hellighet og inviterer oss til å be om vår evige konges forbønn.

Olsokforedraget ved Eirik A. Steenhoff fanget oppmerksomheten til en lydhør forsamling. Hans skarpsindige og samtidig hjertevarme foredrag er forløperen til en artikkel i kommende nummer av tidsskriftet Segl, så det kan vi som lesere glede oss til. Hans hovedanliggende var å vise hvordan katolsk tro står som et forvar for menneskets frihet og verdighet i motsetning til modernitetens gudløse ideologi om selvrealisering og jakt på lykken.

Olsokmessen i Nidarosdomen ved Hellig Olavs grav var som alltid kjernen i feiringen. Vi skal ikke betrakte St. Olav som gårsdagens mann, sa generalvikar Ole Martin Stamnestrø i sin preken. Gud gav oss St. Olav i gave, ja, men enda viktigere: Gud gir oss St. Olav i gave. Helgenene hører ikke til i fortiden. De tilhører nåtiden. De er ikke døde. De lever, ja de er enda mer levende enn oss, for de befinner seg nærmere Gud, nærmere livets kilde.

Les preken fra Olsokmessen i Nidarosdomen

Se bilder fra Olsokfeiringen

 Melding Fra St Olav katolske Domsogn, Trondheim