Vatikanet: Paven bytter ut «troens vokter»

Roma, 1.7.2017 (KI/KAP) – Pave Frans bytter overraskende ut en av sine høyest rangerte medarbeidere. Kardinal Gerhard Ludwig Müller (69) får ikke forlenget sin tjenestetid som prefekt for Troslærekongregasjonen når hans femårsperiode utløper den 2. juli. Hittil er det ikke kjent noen grunn til pavens avgjørelse.

Kardinal Müller ble utnevnt til prefekt den 2. juli 2012 av den daværende paven Benedikt XVI, og i 2014 kreerte pave Frans ham til kardinal. Men hele tiden har det eksistert meningsforskjeller mellom kardinal Müller og pave Frans. Sist kritiserte Müller den 25. mai i et TV-intervju med den konservative katolske stasjonen EWTN det faktum at paven hadde avsatt tre av kardinalens medarbeidere mot deres vilje. Paven og kardinalen har også vært uenige i moralteologiske spørsmål, spesielt i spørsmålet om Kirkens holdning til gjengifte skilte.

Kardinal Müllers kongregasjon er den eldste i Vatikanet. Selv ble han født i 1947 i Mainz i Rheinland-Pfalz i Tyskland. Han studerte filosofi og katolsk teologi i Mainz, München og Freiburg. I 1977 tok han sin doktorgrad hos nåværende kardinal Karl Lehmann. Fra 1986 underviste han i dogmatikk i München og skrev et standardverk om denne teologiske disiplinen. Fra 2002 til 2012 var han biskop av Regensburg. Müller regnes som en kjenner av Latin-Amerikas kirke og teologi og som en stridslysten kirkeleder.

Paven utnevnte lørdag den 1. juli Müllers etterfølger, den spanske jesuitten Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ (73), kurieerkebiskop og sekretær for Troslærekongregasjonen (nummer to etter prefekten).

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)