- Europa er i en solidaritetskrise

 

– Krisen vi gjennomlever i Europa i dag, er en solidaritetskrise, sier den finske ortodokse presten Heikki Huttunen, generalsekretær for KEK (Konferansen av europeiske kirker) til det italienske nyhetsbyrået SIR.

 

Europa er i krise, mener han. Men Europas svakhet kommer, ifølge Heikki Huttunen, hverken av trusselen fra terrorisme eller av innvandringsproblematikken.

– Europa er i en solidaritetskrise. Mangelen på solidaritet mellom EU-landene har gjort at Italia, Hellas og Spania har måttet håndtere migrasjonsbølgene alene. Samtidig har land som er rammet av krig og fattigdom, blitt overlatt til å styrte ned i sine egne krisesituasjoner, sier Huttunen under en synode for de metodistiske og valdesiske kirker i den italienske byen Torre Pellice.

 

Heikki Huttunen.jpg

Den finske ortodokse presten Heikki Huttunen er generalsekretær for KEK, Konferansen av europeiske kirker. 

 

- Etter Barcelona og Spania rammet terroren Finland. Flere mennesker ble ofre for et knivangrep i byen Turku. Terrortrusselen i Europa skaper frykt i folk, og det gjør særlig at vi ser på hverandre som fiender. Hvordan kan vi overvinne denne tendensen?

- Det er opprørende å se hvordan terroristene opptrer, og hvordan deres angrep sprer ødeleggelse og død. Og det forårsaker uro og frykt. Men nettopp dette er terroristenes mål: Å splitte oss, å skape grobunn for mistenksomhet i våre samfunn, destabilisere våre demokratier og utfordre vår åpenhet. Jeg tror derfor at det første som bør gjøres for å komme til rette med denne utfordringen, er å gjøre det stikk motsatte av det som terroristene forsøker å få oss til å gjøre, nemlig ved å styrke våre prinsipper om toleranse, fellesskap og demokrati, sier Huttunen.

 

- Midt oppe i dette fryktens klima står Europa overfor en annen vanskelig utfordring: flyktningstrømmen fra krigsrammede land i Midtøsten, og fra Afrika. Noen svarer på denne situasjonen ved å kreve at grensene stenges. Andre lever i frykt. Hva mener du at er det rette svaret?

- Det er mange aspekter ved dette, det er et komplisert tema. Først av alt må det sies at det er normalt at mennesker flytter på seg. Og flyktningkrisen kan ikke bare betraktes utfra et europeisk perspektiv, men også fra perspektivet til dem som flykter. Flyktningene kommer fra ulike sammenhenger og med ulike motiver, men ofte rømmer de fra den ytterste krise. Denne krisen er deres, ikke vår. Det vi mangler hos oss her i Europa er et klart perspektiv på situasjonen. Noe annet vi bør tenke over, er at noen land av geografiske årsaker mottar den største strømmen av innvandrere. Land som Italia, Hellas, Malta og Spania. Disse landene trenger solidaritet fra de andre landene i Europa. Det er dette som er vår virkelige krise, mener generalsekretær Huttunen.

 

Les mer av intervjuet med Heikki Huttunen HER.