Verdensbønnedagen for skaperverket

 Pave Frans ber oss be for skaperverket her i denne videoen. Fredag 1. september feirer vi den tredje verdensbønnedagen for skaperverket, og da kan det passe godt med de to bønnene som «Laudato si’» avsluttes med: «en vi kan dele med alle som tror på en Gud som er den allmektige Skaper, og en annen om at vi kristne kan påta oss forpliktelsen overfor skaperverket som er lagt frem i Jesu Evangelium» (Laudato si’, 246).

Vi gjengir her begge disse bønnene i søster Anne Bente Hadlands oversettelse av Laudato si’, utgitt på St Olav forlag:


En bønn for vår jord:

Allmektige Gud, du er nærværende i hele universet
og i de minste av dine skapninger.
Du omfavner med din mildhet alt som eksisterer.
Utgyt over oss din kjærlighets kraft,
så vi kan beskytte livet og skjønnheten.
Fyll oss med fred, så vi kan leve
som brødre og søstre uten å skade noen.
O, Gud for de fattige,
hjelp oss å redde de forlatte og glemte på denne jord,
så dyrebare i dine øyne.
Skjenk oss helbredelse i våre liv,
slik at vi kan beskytte verden og ikke tære på den,
slik at vi kan så skjønnhet, ikke forurensning og ødeleggelse.
Berør hjertene
til dem som bare ser etter profitt.
på bekostning av de fattige og jorden.
Lære oss å oppdage hver tings verdi,
å bli fylt med ærefrykt og ettertanke,
å erkjenne at vi er dypt forenet
med alle skapninger
mens vi er på vei mot ditt uendelige lys.
Vi takker deg for at du er med oss hver dag.
Vi ber deg, gi oss mot i vår kamp
for rettferdighet, kjærlighet og fred.

Frans av Assisi taler til fuglene, av Giotto..jpg

Frans av Assisi taler til fuglene, av Giotto.

En kristen bønn i enhet med skapelsen:

Far, vi priser deg med alle dine skapninger.
De er utgått fra din allmektige hånd;
de er dine, fylt med ditt nærvær og din ømme kjærlighet.
Lovet være du!

Guds sønn, Jesus,
gjennom deg ble alt skapt.
Du ble unnfanget i Jomfru Marias skjød,
du ble en del av denne jord,
og du så denne verden med menneskelige øyne.
I dag lever du i alle skapninger
i din oppstandne herlighet.
Lovet være du!

Hellige Ånd, ved ditt lys
leder du verden mot Faderens kjærlighet
og står skapelsen bi mens den sukker i fødselsrier.
Du bor også i våre hjerter,
og du inspirerer oss til å gjøre det gode.
Lovet være du!

Treenige Herre, underfulle fellesskap av uendelig kjærlighet,
lær oss å kontemplere deg
i universets skjønnhet,
for alle ting taler om deg.
Vekk vår lovprisning og takknemlighet
for alle vesener du har skapt.
Gi oss nåde til å føle oss dypt forbundet
med alt som er.

Kjærlighetens Gud, vis oss vår plass i denne verden
som redskaper for din kjærlighet,
til alle skapninger på denne jord,
for ikke en eneste av dem er glemt i dine øyne.
Opplys dem som har makt og penger,
at de ikke må falle i likegyldighetens synd,
at de må elske det felles gode, løfte frem de svake
og vise omsorg for den verden vi lever i.
De fattige og jorden roper.
O, Herre, grip oss med din kraft og ditt lys,
hjelp oss til å beskytte alt liv,
til å forberede en bedre fremtid,
ditt Rikes komme
med rettferdighet, fred, kjærlighet og skjønnhet.
Lovet være du!
Amen.

 

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse