Biskop Bernt på skolebesøk i Bergen

 

Biskop Bernt Eidsvig var på bispevisitas hos St. Paul gymnas i Bergen onsdag 6. september. Der fikk han møte elever, lærere og styremedlemmer ved skolen. Biskop Eidsvik fikk en omvisning på skolen av rektor Gjessing. Han var inne i flere klasser og fikk samtale med elevene og et innblikk i hva de driver med. Videre snakket ham med flere av de ansatte, som satte stor pris på biskopens interesse for skolen og deres arbeid. Skolens ledelse hadde deretter et møte med biskopen, der de drøftet viktige sider ved virksomheten. Deretter ble det messe for begge de katolske skolene i Bergen med innsettelse av Petter Furholm Gjessing som rektor ved st. Paul gymnas. Dagen ble avsluttet med et foredrag fra biskopen for både St. Paul gymnas og grunnskole. St. Paul gymnas har oppnådd svært gode resultater de siste årene, og 8. juli i år rapporterte Bergens Avisen: "St. Paul gymnas i Bergen er den videregående skolen i landet hvor færrest elever dropper ut av studieforberedende fag." Du kan lese hele saken HER

 

43910_PERSONAL.jpg 

Biskop Bernt sammen med de ansatte ved St. Paul gymnas og grunnskole.