Valg 2017: Biskop Bernts budskap til velgerne

 

Biskop Bernt Eidsvig (t.v.) intervjues av Petter T. Stocke-Nicolaisen (t.h.). Video: Kathrine Låver

 

Førstkommende mandag, 11. September, går Norge til valgurnene. Det skjer på en bakgrunn av internasjonal turbulens og en polarisert og til dels aggressiv norsk valgkamp.

– Hvilke tanker gjør biskopen seg om stortingsvalget førstkommende mandag, nå som valgkampen snart er over? 

– Jeg håper valget blir en tillitserklæring til vårt demokratiske system. Den største suksessen vi kan ønske oss, er høy valgdeltagelse. Man kan ikke være 100 prosent enig med et parti, men hver får bruke sin metode til å finne frem til det partiet man er mest enig med – og så stemme på det ved å bruke sin stemmerett.  

 

– Hvorfor er det viktig for den enkelte å gjøre sin borgerplikt ved å delta?

– Det er bare på den måten vi kan bidra til å gjøre demokratiet virkelig. Det finnes ikke noen sunn, alternativ måte å styre samfunnet på; og jo flere som deltar, jo sterkere står demokratiet. Det er grunn nok i seg selv til å gå til valgurnen på mandag.

 

– Kan den hver enkelt av oss utgjøre en forskjell, da?

– Det er kanskje ikke din stemme alene som gir det ene parti makt fremfor det annet. Men: Å stemme gjør en stor forskjell i den enkeltes politiske og demokratiske bevissthet. Å benytte seg av sin stemmerett er derfor en meget god personlig investering.  

 

– I Tyskland har den protestantiske og katolske kirke gått sammen om en demokratisk aksjon under mottoet "Engagement macht stark". Hvordan vil du utlegge det her i Norge, spesielt med tanke på våre minoriteter?

– Dette er et godt og gyldig slagord også for Norge, spesielt for våre minoriteter: Stemmer man, er man en del av fellesskapet og samfunnet. Man stiller ikke seg selv utenfor, men tar ansvar for det landet man bor og virker i – man velger selv å bidra. Det er viktig og riktig innstilling. På mange måter er det å stemme å ta det endelige skritt i integrasjonsprosessen og erklære overfor seg selv at ”jeg er norsk statsborger”.

 

– Finnes det noe teologisk argument for å stemme?

– Kristendommen er en sosial religion. Vi er en del av et fellesskap og å stemme er et konkret bidrag til å forbedre dette fellesskapet: Det handler for eksempel om å dra omsorg for de svake, syke og eldre, om utdanning av våre barn og om hvordan vi skal bruke fellesskapets midler på best mulig måte. Alt dette er aspekter ved en helhetlig teologisk tilnærming. Som troende har man en forpliktelse til å bry seg, til å delta – også ved valg, mener jeg. Vi har mulighet til å påvirke og forbedre vårt land ved å stemme annet hvert år. Den bør vi benytte. Så min klare oppfordring til norske katolikker og troende er: Stem på mandag – etter din samvittighet og overbevisning!