Norsk filosof hyller pave Frans

Pave Frans.jpg  Norsk filosof hyller pave Frans.jpg                                   

Den norske filosofiprofessoren Arne Johan Vetlesen sammenligner i Verdibørsen på NRK P2 pave Frans' encyklika «Laudato Si'» med Parisavtalen og Brundtlandkommisjonen, og pave Frans kommer meget heldig ut av sammenligningen.

– Menneskeheten går under hvis vi ikke snur, sier pave Frans. Det viser alle orkanene oss.

– JA! sier filosof Arne Johan Vetlesen, paven har skjønt det Parisavtalen ikke griper. Fortsatt økonomisk vekst er problemet, ikke løsningen.

Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. I høst skrev han et essay i tidsskriftet Kirke og Kultur, som vekker oppsikt.


Han kaller det "Krisenes tidsalder, og veien ut." Hør filosof Arne Johan Vetlesen i Verdibørsen på NRK P2.