Paven til trappistene: – Dere er adskilt fra verden for å skride frem på den guddommelige fortrolighets vei

Lørdag 23. september møtte pave Frans rundt 230 abbeder, abbedisser, priorer og priorinner i trappistordenen (O.C.S.O.). De var iferd med å fullføre sitt generalkapittel. I en kort tale snakket paven om verdien i trappistenes spiritualitet: "Dere er alene, adskilt fra verden for å kunne skride frem på den guddommelige fortrolighetens vei", sa pave Frans.

"Samtidig er dere kalt til å gjøre denne åndelige erfaringen kjent, og dele den med andre brødre og søstre i en stadig balanse mellom personlig kontemplasjon, forening med Kirkens liturgi, og å ønske velkommen alle de som søker noen øyeblikk i stillhet, for derved å få en innføring i erfaringen av å leve med Gud."

Trappistene er en av cistercienserordenens to grener, og kalles også for den strenge observans. Ordenen har to klostre i Norge: Tautra og Munkeby, samt en liten kommunitet i Tinn i Telemark. Ordenens generalkapittel avholdes hvert tredje år i Assisi. Fra Norge deltok M. GilChrist Lavigne, priorinne ved Tautra Mariakloster, og p. Joël Regnard fra Munkeby Mariakloster.

Les pavens tale HER