Biskop Eidsvig til festgudstjenesten

Kristi Kongefest - høymesse.jpg

HØYMESSE: Biskop Bernt I. Eidsvig under høymessen i nye St. Olav domkirke i Trondheim på Kristi kongefest, 20. november 2016. 

 

Biskop Bernt Eidsvig leder trosbekjennelsen når Den norske kirke markerer 500-års jubileet for reformasjonen i Nidarosdomen tirsdag kveld. Festgudstjenesten sendes direkte på NRK 1.

 

– Jeg er svært takknemlig over å bli invitert til å delta aktivt i gudstjenesten. Dette er en generøs og åpenhjertig måte å markere reformasjonsjubileet på. Jeg tolker ønsket om min deltagelse som et uttrykk for at Den norske kirke ønsker å fokusere på vår felles opprinnelse og vår felles framtid, sier biskop Eidsvig til Adresseavisen og forteller avisen at han ble «overrasket over henvendelsen». 

 

Ny utvikling

– Vi har ingen tradisjon for at norske katolske geistlige deltar aktivt i gudstjenester i Den norske kirke, så slik sett representerer dette en ny utvikling. Jeg tror Den norske kirke nå ser kristendommens framtid i Norge som et økumenisk anliggende enn noe som bare angår Den norske kirke, sier Eidsvig til avisen. 

tb333902.jpg

TRONDHEIM: En rørt kong Harald sammen dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit og familie deltok i en gudstjeneste i Nidarosdomen 23. juni 2016. POOL Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Både kongeparet og kronprinsparet deltar i jubileumsmarkeringen. Jubileumsgudstjenesten sendes direkte på NRK 1 klokken 19.30 og blir ledet av preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, og domprost Ragnhild Jepsen.

 

Økumenisk

Ifølge Adresseavisen er det lagt stor vekt på at gudstjenesten tirsdag skal ha et økumenisk preg. 
– I gudstjenesten samler vi hele spennet i Kirke-Norge, fra Den norske kirke og Den katolske kirke til Den anglikanske kirke og flere frikirkesamfunn. Den norske kirke legger stor vekt på enhet, og ønsker å understreke dette perspektivet ved å synliggjøre i jubileumsgudstjenesten at vi står sammen om evangeliet om Jesus Kristus og Guds nåde, i tjeneste for kirken i verden, forteller preses Helga Haugland Byfuglien til Adresseavisen. 
Biskop Bernt Eidsvig, fungerende apostolisk administrator for Trondheim apostoliske stift, og fem representanter for fem andre kirkesamfunn, medvirker under ulike ledd av gudstjenesten. Eidsvig skal lede en utvidet trosbekjennelse. Denne versjonen av trosbekjennelsen ble første gang benyttet under Det lutherske verdensforbunds generalforsamling i Namibia i mai 2017.

 

Det som forener

– Den katolske kirke og Den norske kirke har de siste 50 årene nærmet seg hverandre på viktige områder, selv om det fremdeles er sentrale ting som skiller. I gudstjenestefellesskapet kommer dette til uttrykk ved at katolikker ikke deltar i nattverden. Vi håper at det økumeniske arbeidet kan føres videre og at vi som kirker forplikter oss på det som samle oss. Vi må leve i håpet om kirkelig enhet, og samtidig ha respekt for ulikheter, holde fast på egenarten og samtidig se hvor langt vi kan nå, sier Byfuglien til Adresseavisen. 

På tirsdag den 31. oktober er det nøyaktig 500 år siden Martin Luther hamret sine 95 teser på slottskirkedøren i Wittenberg. Både kongeparet og kronprinsparet vil være til stede under den økumeniske gudstjenesten som sendes direkte på NRK1. Dagsrevyen er for anledningen forkortet med et kvarter for å få sendt gudstjenesten fra Trondheim, som starter klokken 19.30.

 

Tre kor

Blant de øvrige inviterte gjestene er Stortingets president Olemic Thomessen, første visepresident Eva Kristin Hansen og kulturminister Linda Hofstad Helleland. Også en lang rekke fylkesmenn, fylkesordførere og ordførere er til stede sammen med Den norske kirkes preses, de øvrige elleve biskopene og Kirkerådets leder og direktør. 


Preses Helga Haugland Byfuglien holder preken og tre ulike kor deltar. Det blir solosang ved Maria Haukås Mittet og liturgisk dans ved Sigmund Hegstad. 

I tillegg til festgudstjenesten i Nidarosdomen, vil Den norske kirke ha flere jubileumsarrangementer og seminarer i Trondheim tirsdag.