Paven snakker med astronauter

Paven snakker med astronauter.jpg

VIDEOLINK: Pave Frans snakket direkte fra Vatikanet med de seks astronautene i Mission 53 om bord i Den internasjonale romstasjonen torsdag 26. oktober. Foto: L’Osservatore Romano.

 

Meningen med livet og menneskets plass i universet var blant temaene da pave Frans snakket med mannskapet på Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Paven pratet torsdag via videolink med de seks astronautene og kosmonautene som for tiden er utstasjonert på ISS. Paven diskuterte en rekke spørsmål, fra livets mening til livets skjørhet, planetens fremtid og internasjonalt samarbeid.

 

Reiser spørsmål

-Astronomi får oss til å reflektere over universets horisonter og reiser spørsmål i oss som: Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen? sa pave Frans.

Hans første spørsmål til astronautene ute i vedensrommet var: «Hva er deres tanker om menneskets plass i universet?»

 

Vi er skjøre

Den italienske astronauten Paolo Nespoli svarte at menneskets plass i universet er et «komplekst spørsmål», spesielt siden hans kunnskaper er mer tekniske. Likevel sa han at det han hadde lært ved å være ute i verdensrommet var at dess mer mennesket lærer, dess klarere ser vi hvor mye vi fremdeles ikke vet.

Den amerikanske astronauten Mark Vande Hei sa blant annet til paven at det å se Jorden fra verdensrommet, har gjort at de innser «hvor skjøre vi alle er».

Den andre amerikanske astronauten, Randolph Bresnik, sa at det som ga ham størst glede i rommet var å «…se ut og skue Guds skaperverk og se det hele muligens litt fra Hans perspektiv. Folk klarer ikke å komme opp her og se jordens ubeskrivelige skjønnhet og ikke blir sterkt berørt i deres sjeler. Det hviler en utrolig fred og sinnsro over jorden når du ser den herfra. Det finnes ingen grenser, ingen konflikt, den er bare fredfull.»

 

Samme mål

Pave Frans og astronautene diskuterte også forholdet mellom religion og vitenskap.

«Det er ingen tvil om at vitenskap er en måte å søke etter sannheten på. Selv om religion og vitenskap kan ha ulike måter å søke på, så har de fremdeles det samme målet», sa italienske Roberto Battiston.

 

Andre gang

Den internasjonale romstasjonen, ISS, er et fremstående eksempel på internasjonalt samarbeid og er et samarbeidsprosjekt mellom fem romfartsorganisasjoner, blant andre amerikanske NASA. De seks crew-medlemmene i romstasjonen kommer fra ulike land og kulturer, tre fra USA, to fra Russland og en fra Italia. Tre av dem returnerer til jorden i desember, de siste tre i februar 2018. ISS er den eneste romstasjonen i kretsløp rundt jorden og har vært bemannet siden år 2000. Den kretser rundt jorden i en banehøyde på 350 kilometer.

Dette er andre gang at en pave snakker med mannskapet på ISS. Forrige gang var i 2011 da pave Benedikt XVI diskuterte Jordens framtid og klimautfordringene med astronautene og kosmonautene, ifølge CNA/NTB.