Mørke 2017-tall: 23 misjonærer drept

 

 sxf40698.jpg

 BØNN FOR OFRENE: I 2017 ble 23 pastoralarbeidere revet bort i tjeneste, ifølgeAgenzia Fides. Foto: REUTERS

 

I 2017 ble 23 katolske misjonærer drept: 13 prester, 1 ordensbror, 1 ordenssøster og 8 legfolk. – Bistandsarbeid blir farligere, mener Caritas Norges utenlandssjef.

 

Tekst: Anja Z. Persvold og Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Hvert år publiserer nyhetsbyrået Agenzia Fides en dyster global statistikk over hvor mange av Kirkens misjonærer som er blitt drept det foregående året. I 2017 ble det registrert 23 katolske drapsofre. Ifølge Agenzia Fides ble det fra 2000 til 2016 drept 424 pastoralarbeidere i hele verden, inkludert fem biskoper. 

 

Stadig mer risikabelt

Mye av Kirkens pastoralarbeid er knyttet til Caritas’ bistandsarbeid.Marit_Sorheim-redigert-for-web-254x300.jpg

– Det er farligere å være bistandsarbeider nå enn tidligere, fordi det forekommer flere målrettede angrep, sier Marit Sørheim (bildet, foto: Caritas), leder for internasjonal avdeling og nødhjelpsansvarlig i Caritas Norge. Hun forklarer at mange av angrepene på hjelpearbeidere skjer i områder med interne konflikter. Der er sitasjonen ofte uoversiktlig med rivaliserende opposisjonsgrupper og skiftende allianser. Det øker risken, poengterer Sørheim. Hun viser til at endringen er tydelig hvis man ser på motivet for angrepene:

– Før var kidnapping i større grad et middel for å få penger, nå dreies situasjonen mot politiske angrep og kidnappinger, sier Sørheim til katolsk.no.

Oversikten over de drepte viser bare de mest ekstreme tilfellene. I tillegg kommer en lang liste over pastoralarbeidere, eller andre katolikker, som er blitt overfalt, slått, ranet og truet. Katolske veldedighetsorganisasjoner angripes, vandaliseres eller plyndres også.

 

Les også: 

 

Kontinentet med flest drap

Lokale bistandsarbeidere når ut til folk i svært avsidesliggende strøk, derfor er Caritas’ arbeid drevet både av internasjonale representanter og grupper fra mottagerlandet. 

– Mediene vier stor oppmerksomhet til tilfeller der vestlige blir drept i tjeneste, men det viktig å minne om at langt de fleste drepte er lokalt ansatte. Lokale bistandsarbeidere er særlig utsatt for angrep. De tar store sjanser ved å bevege seg dit hvor bare lokalbefolkningen befinner seg, påpeker Sørheim.

Årsrapporten fra 2017 viser at Amerika for åttende år på rad er kontinentet med flest mord. 11 pastoralarbeidere har blitt drept: 8 prester, 1 ordenssøster og 2 legfolk. I Afrika ble 10 pastoralarbeidere drept, samt 4 prester, 1 ordensbror og 5 legfolk. I Asia har 2 pastoralarbeidere blitt drept – 1 prest og 1 legmann.

Agenzia Fides understreker at de fleste misjonær-mordene skjer i Sentral- og Sør-Amerika, ikke i land med muslimsk majoritet eller i Asia. Mexico er blitt landet med flest drepte prester i løpet av de siste ni årene.

 

Drept under ran

De fleste av de drepte pastoralarbeiderne ble drept under ransforsøk eller voldelige overgrep. De arbeidet under forhold som er preget av økonomisk og kulturell fattigdom, samt det man kan kalle «moralsk forfall»: Når respekten for grunnleggende menneskerettigheter er fraværende, tys det lettere til vold og overgrep. 

Nyhetsbyrået forsøker å registrere alle pastoralarbeidere som har blitt drept, ikke bare misjonærer i tradisjonell forstand. Byrået ønsker ikke å bruke betegnelsen “martyrer” om de drepte, siden det er opp til Kirken å avgjøre ofrenes meritter. Dessuten mangler de i mange tilfeller detaljert informasjonen om ofrenes liv og omstendighetene ved deres død.

 

Les også: