Eikeli: Velkommen til orienterings­møte 12. februar

 

Eikeli kirke.jpeg

ORIENTERINGSMØTE: Biskop Bernt Eidsvig inviterer til orienteringsmøte om nye Sta. Elisabeth menighet 12. februar kl. 18.00. Møtet avholdes i Veståsen 24, 1362 Hosle. Foto: Kristin Svorte

  

I forbindelse med at en ny menighet, St. Elisabeth, opprettes på Eikeli i Bærum mandag 19. mars 2018, inviterer biskop Eidsvig alle dem som vil sogne til den nye menigheten til et orienteringsmøte mandag 12. februar kl 18.00 (OBS: tidspunktet er endret i forhold til tidligere kunngjøringer). Møtet avholdes i kirken, adressen er Veståsen 24, 1362 Hosle.

I et invitasjonsbrev, sendt  til alle husstander i den nye menigheten, heter det:

Det er en stor glede for meg å innby dere til et orienterings­møte om opprettelse av Sta. Elisabeth menighet, og presentere dere for deres sogne­prest Frode Eikenes og planer for menig­heten og dens bygninger.

Mariakirkens menighet, som dekker hele Asker og Bærum, har vokst kraftig i løpet av de siste årene. Det samme gjelder St. Olav menighet i Oslo. Behovet for et nytt sogn har derfor vært stort, og kirken på Eikeli gir en fin mulighet for en menighets­dannelse. Sognet blir skilt ut fra de to menig­hetene jeg har nevnt, og vil ha ca. 2200 med­lemmer fra opprettelsen av.

Et godt gudstjeneste­tilbud er høyeste prioritet, og vi regner med messer på norsk, engelsk og polsk hver søndag. Det blir for tiden innredet preste­gård, kontor, menighets- og under­visnings­lokaler, slik at de ytre rammer for et godt menighets­arbeide er lagt til rette fra begynnelsen av.

Vi vil imidlertid at dere, som er menighetens medlemmer, kommer til orde fra begynnelsen av. Hva er deres ønsker og håp for dere nye menighet? Det er bare dere som kan svare på det.

Noen har allerede spurt om de som bor innenfor menighets grenser, også er for­pliktet til å gå i messen der. Dette er selvsagt ikke tilfellet. Dere kan gå i messen hvor dere ønsker. Det som nå skjer, gir dere imidlertid en unik mulighet for å være med på å bygge et nytt felles­skap – med sogne­presten og dem som allerede benytter kirken. Jeg oppfordrer alle til å tenke på om deres deltagelse er viktig, både for menig­heten og for dere selv.

På dette møtet vil også sogne­prestene for Asker og Bærum og St. Olav i Oslo, pp. Arne Marco Kirsebom SS.CC og Pål Bratbak, være til stede.

Jeg gleder meg til å møte dere.

 

Vennlig hilsen deres biskop,

+Bernt Eidsvig

 

Les mer

 

 

 

av Mats Tande publisert 01.02.2018, sist endret 16.02.2018 - 16:08