Livsvernprisen 2018: – Det er helt normalt å få et funksjonshemmet barn

 

Se video fra prisutdelingen

 

 

Livsvernprisen 2018 ble mandag 5. februar delt ut til mødrene Siri Fuglem Berg, Anna Solberg og Åsta Årøen. De mottar prisen for sitt engasjement for de såkalte trisomi-barna.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd Morten Dahle Stærk ønsket velkommen til årets prisutdeling med å erklære at «ethvert menneske har uendelig egenverdi».

– Barn med Trisomi 18 har samme livsverd som alle andre, men vi har ennå et stykke å gå før disse barna har samme vern som alle andre.

Generalsekretæren siterte fjorårets prisvinner, avdøde prosessor Per Fugelli: «Menneskeverd er det arvestoffet vi alle er født med» før han introduserte prisutdeler Kristin Clemet.

– Jeg synes det er rart at engasjementet for naturvern er så stort, men ikke tilsvarende for menneskeverd. Jeg skulle tro at begge deler er en del av skaperverket, sa lederen for den liberal-konservative tenkesmien Civita før hun begrunnet valget av årets prisvinnere: mødrene Siri Fuglem Berg, Anna Solberg og Åsta Årøen.

 

IMG_7532.jpg

HÅPETS BARN: – Det er viktig å formidle håp, og det er håp for barn med trisomi 18, sier prisvinner Anna Solberg. Her sitter hun på scenekanten sammen med sin sønn Ole Maximilian på fem år. 

 

Rett til livreddende keisersnitt

– Jeg har en sønn på fem år. Fødselslegen forsto hvor mye det betyr for foreldre å gi barnet en sjanse til å vise sin styrke, sa Anna Solberg, mor til Ole Maximilian.

I sin takketale argumenterte hun for at livreddende keisersnitt må tillates for T18-barn (barn som er født med kromosomfeilen trisomi 18). Hun tok også opp abort og kvinnens rett til å bestemme over egen kropp:

– Kvinnen har rett til å bestemme seg for å utføre abort før tolvte svangerskapsuke, men ikke rett til å velge livreddende keisersnitt. Da fratas kvinnen rett til å bestemme over egen kropp, sa Solberg.

Barn med T18 kan aborteres helt frem til fødselen, mens livreddende keisersnitt og hjelp blir nektet.

– Dette er basert på en løgn: At T18 er uforenelig med liv. Legene hjelper ikke, fordi legene er opplært til å tro at T18-barn ikke har rett til liv, resonnerte Solberg.

Hennes egen sønn er et bevis på det motsatte.

 

Korte liv har også verdi

Åsta Årøen mistet våren 2012 sin datter Veslemøy 28 uker ut i svangerskapet. Hun fortalte at svangerskapet var tungt. Det tyngste for henne var likevel å vite at barnet ikke var velkomment.

– Det ble omtalt som et «det». Jeg skulle ikke tilbys støtte, og til min orientering: Det var ingen andre som meg på Vestlandet, sa Årøen fra podiet.

Den eneste gang hun og familien opplevde at deres barn hadde samme verdi som alle andre, var da gravferdsstøtten skulle utbetales.

– Det er helt normalt å få et funksjonshemmet barn. Et kort liv har også verdi, appellerte hun til forsamlingen etter at prisen var delt ut.

Prisen består av en diplom samt kunstverket «I am important. I make a difference.» av Tom Erik Andersen.

 

Gled dere over livet

Flere prominente gjester ønsket å hilse organisasjonen og gratulere prisutdelerne. KrFs leder Knut Arlild Hareide, forsker ved Senter for medisinsk etikk Morten Magelssen, stortingsrepresentant for Høyre Kristin Ørmen Johnsen, leder av Norsk forbund for utviklingshemmede Jens Petter Gitlesen og KrFs stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad meldte seg etter tur.

– Når barn fødes, gleder vi oss over livet. Hvorfor skal barn med trisomi fødes med fokus på døden, spurte Gitlesen.

Høyres Ørmen Johnsen tok til orde for en holdningsendring i helsevesenet som sikrer trisomi-barn ekte helsehjelp: Hjelp som skal redde liv.

– «Ønsker dere abort» er ikke et spørsmål som helsepersonell skal stille. Det kan familiene selv stille og besvare, sa Ørmen Johnsen.

 
Utdrag fra juryens begrunnelse for tildelingen av Livsvernprisen 2018

Disse tre kvinnene har utvist stort mot ved å fortelle sine personlige historier om møtet med et helsevesen som forventet at de tok abort etter at fosteret fikk påvist trisomi 18 (Edwards Syndrom).

Budskapet deres er at barn med genfeil skal ha krav på helsehjelp på lik linje med andre barn. Sammen har de jobbet for at kvinner som føder barn med trisomi 13 eller 18, som er en alvorlig diagnose, skal få informasjon, veiledning, støtte og likemannskontakt – noe de selv savnet da de fikk barn med trisomi 18.

 

DSC00387.jpg

PRISVINNERNE 2018:  Anna Solberg (f.v.) Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen. 

 

Mer om prisvinnerne

Siri Fuglem Berg ble i 2010 mor til Evy Kristine, som levde i tre dager etter fødselen. Fuglem Berg er utdannet anestesilege med doktorgrad i immunologi. Da barnet hennes ble diagnostisert med trisomi 18, reagerte hun på at den eneste hensikten med tidlig ultralyd, var sortering.

Anna Solberg fikk stor hjelp av Siri Fuglem Bergs nettside da hun ventet et barn med trisomi 18. Hun ble sjokkert over abortpresset hun møtte. Hun ble møtt med en klar beskjed om at diagnosen til det kommende barnet var uforenlig med liv, og at det eneste fornuftige var å ta abort. – Det er viktig å formidle håp, og det er håp for barn med trisomi 18, sier Anna Solberg. Det er Ole Maximilian et bevis på. I dag er han fem år gammel.

Åsta Årøen mistet våren 2012 sin datter Veslemøy 28 uker ut i svangerskapet. Årøen, som er jurist og lokalpolitiker, takket nei til fostervannsprøve etter ultralydundersøkelse med dystre framtidsutsikter. Hun kritiserte oppfølgingen av dem som velger å bære frem funksjonshemmede barn, for å være mangelfull og lite tilpasset den enkelte.

 

Om prisen
  • Livsvernprisen deles ut årlig av organisasjonen Menneskeverd til personer eller institusjoner som har bidratt til å verne om menneskeverdet og skape håp og livsmot hos mennesker i sårbare faser knyttet til livets begynnelse eller slutt.
  • Prisen tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som arbeider for menneskeverdet.
  • Prisen har vært delt ut årlig siden 1997, med unntak av årene 1999 og 2003.
  • Prisvinnere blir normalt offentliggjort like over nyttår.
  • Menneskeverd arbeider for å verne om livet fra befruktningen til en naturlig død.
  • Les mer på nettsiden menneskeverd.no