Fem år som pave!

Pave Frans 5 år.jpg

Det har nå gått fem år siden pave Frans ble valgt til pave, fem år siden hans berømte «Buonasera» på kvelden den 13. mars 2013. I videoklippet under kan du se noen minneverdige øyeblikk fra hans femårige pontifikat.

 

 

Stor produksjon

Siden mars 2013 har pave Frans skrevet to encyklikaer - Lumen fidei, hvor han avsluttet pave Benedikt XVIs påbegynte encyklika om tro, og Laudato Si’, om å ta vare på vårt felles hjem.

Han har også skrevet to apostoliske formaninger, eller pavelige skriv:  Evangelii Gaudium, som presenterer hans tanker om Kirkens misjon i dag, og Amoris Laetitia om familien; videre 23 apostoliske brev, Motu proprio, (lat: av egen vilje), om blant annet reformen av Den romerske kurie, om prosessen for ekteskapsannuleringer, om oversettelse av liturgiske tekster, om økt desentralisering og flere fullmakter til bispekonferansene. Han har avholdt to bispesynoder om familien, ett ekstraordinært jubelår tilegnet Den guddommelige barmhjertighet. Han har gjennomført 22 internasjonale reiser til mer enn 30 ulike land og 17 pastorale besøk i Italia.

 

 

600 prekener

Pave Frans har i tillegg avholdt åtte forskjellige trosundervisnings-serier under onsdagsaudiensene: om trosbekjennelsen, sakramentene, Den hellige Ånds gaver, Kirken, familien, barmhjertigheten, Det kristne håpet og Den hellige messe. Han har holdt rundt 600 prekener under morgenmessene i Santa Marta-kapellet.

Pave Frans har over 46 millioner følgere på Twitter og mer enn fem millioner på Instagram. For ikke å nevne det enorme antallet brev han har skrevet og de millioner av kvinner, barn og menn fra hele verden som han har møtt, klemt og hilst på gjennom disse fem årene.  

Foran pave Frans nå i 2018 ligger blant annet en reise til Baltikum i september, et kort besøk til Sveits, samt en bispesynode i oktober med fokus på ungdommer og kall.