Tromsø stift: Bønn for de nordiske biskopenes Ad limina-besøk


Til menighetene og ordenshus i Tromsø stift: 

Bønn for de nordiske biskopenes Ad limina-besøk 6. - 12. juni 2018


I perioden 6. til 12. juni i år vil de nordiske biskopene, i tråd med Kirkens gamle tradisjon og kirkerettens kan. 400, gjennomføre Ad limina Apostolorum-besøket («til apostlenes graver» ) i Roma. I tillegg til å besøke De hellige apostelfyrster Peter og Pauls graver og møte til samtaler hos ulike kongregasjoner og råd i Den romerske kurie, vil biskopene 7. juni møte paven.

Alle menighetene og ordenshusene i Tromsø stift bes derfor legge inn følgende forbønn i alle messer søndag 3. juni 2018 (Festen for Kristi legeme og blod):

La oss be for (Vi ber for) de nordiske biskopenes Ad limina-besøk. At det vil styrke enheten mellom Kirken i Norden og Den apostoliske stol, og at de hellige apostlers forbønn alltid vil lede paven og biskopene i deres hyrdegjerning.

 

I tillegg bes alle menigheter og ordenshus feire en messe i løpet av besøket for dets intensjon.

 

Offentlige messer under de skandinaviske biskopenes Ad limina-besøk 2018

Biskopene vil iløpet av Ad limina-besøket feire en rekke messer som er åpne for alle:
  • Onsdag 6. juni: Peterskirken, kl. 07.30.
  • Torsdag 7. juni: Birgittasøstrenes kirke på Piazza Farnese, kl. 07.00.
  • Fredag, 8. juni: San Giovanni in Laterano, kl. 16.00
  • Lørdag, 9. juni: Santa Maria Maggiore, kl. 08.00
  • Søndag, 10. juni: Santa Maria degli Angeli, kl. 10.30 (Kardinal Arborelius' titularkirke)
  • Mandag, 11. juni: San Paolo fuori le Mura, kl. 08.00
  • Tirsdag, 12. juni: Den pavelige sveitsergarde, kl. 08.00

 

 

Tromsø, 24. mai 2018

 

Mgr. Berislav Grgić
Biskop-prelat av Tromsø