Vatikanet: Den kolombianske kardinalen Darío Castrillón Hoyos (88) død

Vatikanet-Bogotá, 18.5.2018 (KI/KAP) – Den emeriterte kolombianske kuriekardinalen Darío Castrillón Hoyos, tidligere prefekt for Kleruskongregasjonen i Vatikanet, døde tidlig torsdag den 17. mai 2018 i Roma, 88 år gammel. Få timer tidligere hadde den kolombianske bispekonferansen oppfordret via Twitter om bønn for den dødssyke kardinalen.

Darío Castrillón Hoyos ble født den 4. juli 1929 i Medellín i Colombia. Han studerte i hjemlandet og ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma med spesiell vekt på kirkerett, religionssosiologi, finanspolitikk og finansetikk. Han ble presteviet i 1952 i Roma. Etter ulike sjelesørgeriske oppgaver i sitt hjemlige bispedømme ble han i 1966 generalsekretær for den kolombianske bispekonferansen. I tillegg underviste han i kirkerett ved Det frie sivile universitetet i Medellín.

Han ble den 2. juni 1971 utnevnt av den salige pave Paul VI (1963-78) til koadjutor-biskop med etterfølgelsesrett av Pereira, 41 år gammel, og han overtok bispedømmet i 1976. Det latinamerikanske bisperådet CELAM valgte ham i 1983 til sin generalsekretær, og fra 1987 var han i fire år rådets president. I 1992 utnevnte den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til erkebiskop av Bucaramanga. Castrillón Hoyos ble i Colombia regnet som en nær fortrolig av den tidligere høyrekonservative presidenten Alvaro Uribe (2002-10).

I 1996 utnevnte paven Castrillón til pro-prefekt for Kleruskongregasjonen i Vatikanet. Den 21. februar 1998 kreerte paven ham til kardinal og han fikk da tittelen prefekt. Han ble den 13. april 2000 utnevnt til president for Den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei, som ble opprettet av pave Johannes Paul II for å gjøre det mulig for tradisjonalistiske skismatikere å vende tilbake til Kirkens fulle fellesskap. Det ble regnet som en stor personlig triumf for kardinal Castrillón Hoyos da en stor gruppe skismatikere, St. Jean Marie Vianney-brorskapet i Brasil, i januar 2002 vendte tilbake til fullt fellesskap med Den katolske kirke. Han gikk den 31. oktober 2006 av som prefekt for Kleruskongregasjonen, 77 år gammel, og ble erstattet av kardinal Cláudio Hummes OFM, til da erkebiskop av São Paulo i Brasil. Han fortsatte imidlertid som president for Den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei inntil 8. juli 2009.

Castrillón Hoyos ble regnet som en nøkkelfigur i skandalen rundt pave Benedikt XVIs (2005-13) oppheving av ekskommunikasjonen av den engelske holocaustfornektende SSPX-biskopen Richard Williamson i januar 2009. Hoyos var da som president for Ecclesia Dei ansvarlig for dialogen med Pius X-brødrene. Han selv benektet alltid at han visste om Richardsons fornektelse av Holocaust, så det var paven som ble målet for den voldsomme kritikken som fulgte.

Den kolombianske kardinalen ble også i 2010 gjenstand for massiv kritikk da det ble kjent at han da misbruksskandalen i Den katolske kirke raste i 2001, i et brev til en fransk biskop gratulerte ham med at han ikke hadde anmeldt til justismyndighetene en prest som var beskyldt for seksuelt misbruk.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)