Vatikanet: Kardinal-elekt Becciu ny prefekt for Helligkåringskongregasjonen

Vatikanet, 26.5.2018 (KI/KAP/Sala Stampa) – Pave Frans utnevnte den 26. mai 2018 Vatikanets nåværende «innenriksminister» til ny prefekt for Helligkåringskongregasjonen. Erkebiskop og kardinal-elekt Giovanni Angelo Becciu (70) fra Sardinia har siden 2011 vært Sostituto for Statssekretariatets første seksjon for alminnelige anliggender, det vil si nummer to etter kardinalstatssekretær Pietro Parolin (63). Han overtar som helligkåringsprefekt etter kardinal Angelo Amato SDB, som fyller åtti år den 8. juni, den maksimale aldersgrensen for kuriekardinaler. Amato ble utnevnt i embetet av pave Benedikt XVI (2005-13) den 9. juli 2008.

Da pave Frans på pinsedag kunngjorde at Becciu var blant de nye kardinalene som vil bli kreert i et konsistorium den 29. juni, regnet alle observatører med at han var tiltenkt et høyere embete, for det er ikke vanlig at både nummer en og to i Statssekretariatet er kardinaler. Becciu har siden 1984 tjent i Den hellige stols diplomatiske tjeneste. Han arbeidet i nuntiaturene i Den sentralafrikanske republikk, Sudan, New Zealand, Liberia, Storbritannia, Frankrike og USA før han i 2001 ble vigslet til erkebiskop og ble nuntius i Angola og i São Tomé e Principe. I 2009 overtok han som nuntius på Cuba.

Den 10. mai 2011 ble han utnevnt av pave Benedikt til Sostituto (substitutt = avdelingsleder) for Statssekretariatets Første Seksjon, som kalles Vatikanets «innenriksminister». Dette embetet regnes som «nummer tre» i Vatikanet etter paven og statssekretæren. I tillegg til sitt morsmål italiensk snakker Becciu fransk, engelsk, spansk og portugisisk. Han er også rådgiver for Troslærekongregasjonen. Han er en av pave Frans’ fortrolige, og i 2017 utnevnte paven ham til sin spesialdelegat til Malteserordenen for å følge deres reformarbeid.

I meldingen fra Den hellige stols pressekontor (Sala Stampa della Santa Sede) opplyses det at Becciu vil overta sitt nye embete som prefekt i slutten av august, og i mellomtiden fortsetter han som Sustituto i Statssekretariatet til den 29. juni. Han fortsetter også som spesialdelegat til den suverene militære Malteserordenen. Det betyr at kardinal Amato fortsetter som pavens spesialutsending til de fem saligkåringene som gjenstår før sommerferien (26. mai, 2. juni, 10. juni, 16. juni og 23. juni), mens Becciu sannsynligvis overtar denne oppgaven når «høstsesongen» for saligkåringer begynner den 1. september. Det er berammet åtte eller ni saligkåringer denne høsten.

Kathpress / Sala Stampa / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)