Peter Hai Nguyen diakonvies

diakonvielse-Hai.jpg

DIAKONVIELSE: Peter Hai er en av seks prestekandidater som diakonvies 15. juli.

 

Peter Hai Nguyen diakonvies 15. juli kl. 10.30 i Our Lady of the Snow, Palazzola, av erkebiskop Bernard Longley.

Hai ordineres sammen med seks andre kandidater for engelske bispedømmer. Det runder av programmet på det årlige oppholdet på sommerhuset ved Albanoinnsjøen utenfor Roma. 

Peter Hai begynte som student ved St. Eystein presteseminar høsten 2012. Han ble innsatt som alkolytt av erkebiskop Paul Tighe 18. desember 2016.

Peter Hai Nguyen vil bli presteviet av biskop Bernt I. Eidsvig 22. juni 2019.