Vatikanet: Nye kurieutnevnelser og kardinalbiskoper

Vatikanet, 26.6.2018 (KI/KAP/Sala Stampa) – Pave Frans har økt antall kardinalbiskoper fra de nåværende seks til ti. Vatikanet kunngjorde den 26. juni at i tillegg til de seks kardinalbiskopene med titularseter fra de tradisjonelle syv «suburbikariske» bispedømmene innenfor en radius av seksti kilometer fra Roma, forfremmer pavene Pietro Parolin (63) (bildet), Leonardo Sandri (74), Marc Ouellet (74) og Fernando Filoni (72) til kardinalbiskoper. De likestilles med de øvrige av denne rang, men de beholder sine titularkirker som kardinalbiskoper. I tillegg til disse ti har også de østkirkelige patriarkene unert med Roma i kardinalkollegiet rang som kardinalbiskoper, i øyeblikket tre, men fra konsistoriet fire.

Parolin er kardinalstatssekretær, Sandri er prefekt for Østkirkekongregasjonen, Ouellet prefekt for bispekongregasjonen og Filoni prefekt for Misjonskongregasjonen. Utnevnelsene trer i kraft med konsistoriet om ettermiddagen den 28. juni, hvor fjorten nye kardinaler blir kreert.

Kardinalkollegiet er inndelt i tre klasser, biskoper, prester og diakoner, som nå mest er av seremoniell betydning. Kardinalprestene er den største gruppen og består av erkebiskoper og biskoper fra hele verden. Kardinaldiakonene har ledende oppgaver i den romerske kurien. Etter ti år som kardinaldiakon blir man «forfremmet» til kardinalprest, mens kardinalbiskopene utnevnes av paven. I følge Vatikanets kunngjøring begrunner paven sin utvidelse av klassen av kardinalbiskoper med at mens antallet kardinalprester og -diakoner har økt kraftig de siste seksti årene, har antallet kardinalbiskoper vært uforandret. Før den hellige pave Johannes XXIIIs pontifikat var antallet kardinaler maksimalt sytti, mens det etter konsistoriet denne uken vil være 226. Nå er det bare antallet kardinaler under åtti år som er begrenset til 120, mens den økte levealderen gjør at «pensjonistene» blir mange.

Og nettopp den økte levealderen har nok vært medvirkende i denne utvidelsen av antallet kardinalbiskoper. Av de ni nåværende er det bare én under åtti år, og han nærmer seg også aldersgrensen. De nåværende kardinalbiskopene er: Angelo Sodano (90) (dekan), Giovanni Battista Re (84), visedekan, Roger Etchegaray (95), Francis Arinze (85), Tarcisio Bertone (83), José Saraiva Martins CMF (86), Nasrallah Pierre Sfeir (98), patriark emeritus, Antonios Naguib (83), patriark, og Bechara Boutros Rai OMM (78), patriark. I tillegg blir patriark Louis Raphael Sako (70) kreert til kardinal i det kommende konsistoriet. Dermed vil seks av de fjorten kardinalbiskopene ha stemmerett ved pavevalg. Ettersom dekanen i kardinalkollegiet er den som innkaller til konklave, presiderer ved begravelsen av den avdøde paven og leder pavevalget, bør han også kunne delta i valget, så det er trolig at en av de fire nye blir valgt til ny dekan. Men teoretisk står kardinalbiskopene fritt til å velge den dekan de ønsker.

Samtidig har paven kunngjort noen endringer i kurien. Han har innvilget avskjedssøknaden av aldersgrunner fra kardinal Domenico Calcagno (75) som president for Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium (APSA) (2011-18). Ny president blir generalsekretæren i den italienske bispekonferansen, biskop Nunzio Galantino (69).

I tillegg får den franske erkebiskopen Jean-Louis Bruguès OP (74) avløsning som arkivar og bibliotekar for den romerske kirke (2012-18) fra den 1. september. Han fyller 75 år i november. Ny arkivar og bibliotekar blir den portugisiske teologen og forfatteren p. José Tolentino Calaça de Mendonça (52), som samtidig utnevnes til kurieerkebiskop. Mendonca er nå viserektor ved det katolske universitetet i Portugal med sete i Lisboa.

Kathpress / Sala Stampa / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)