Vatikanet stadfester at kvinner ikke kan prestevies

«En sannhet som tilhører Kirkens trosskatt (Depositum fidei)

Kardinal Sean Patrick O’Malley av Boston prestevier menn i Peterskirken i september 2016. (CNA/Daniel Ibanez; Rich Gigli)Vatikanet, 30.5.2018 (KI/KAP) – Vatikanet har bekreftet Den katolske kirkes nei til prestevigsel for kvinner. Dette spørsmålet er avgjort av Kirkens ufeilbarlige læreembete, understreker prefekten for Troslærekongregasjonen og dermed Troens vokter, kardinal-elekt Luis Ladaria SJ, i et innlegg i Vatikanets avis Osservatore Romano sist onsdag. I noen land finnes det fortsatt tvil om den hellige pave Johannes Paul IIs (1978-2005) bestemmelse vedrørende dette spørsmålet i hans apostoliske brev Ordinatio sacerdotalis fra 1994. Derfor bekrefter troslærekongregasjonen nå «at dette handler om en sannhet som tilhører Kirkens trosskatt».

For å fjerne enhver tvil i denne saken av stor betydning, erklærte pave Johannes Paul II den gangen «i kraft av mitt oppdrag å styrke brødrene at Kirken overhodet ikke har myndighet til å gi den prestelige ordinasjon til kvinner, og at dette standpunkt skal fastholdes definitivt av alle Kirkens troende» (OS 4). I sin artikkel i Osservatore Romano misbilliger erkebiskop Ladaria den vedvarende kritikk og tvil fra noen som hevder at Kirkens nei til å prestevie kvinner vil kunne endres ved en fremtidig avgjørelse av en pave eller et konsil. En slik tvil skader ikke bare den kirkelige lære om ordinasjonens sakrament, men også forståelsen av læreembetet selv.

Ufeilbarligheten gjelder ikke bare høytidelige erklæringer fra et konsil eller en pave, men også alle verdens biskopers normale og universale læreembete, når de erklærer noe som katolsk lære i fellesskap og sammen med paven, skriver Ladaria. Pave Johannes Paul II henviste til denne ufeilbarligheten. Før han skrev Ordinatio sacerdotalis rådførte han seg med alle bispekonferansenes formenn. De erklærte enstemmig at Kirken i dette spørsmålet må følge Kristi oppdrag. Ladaria henviser også til at pave Benedikt XVI (2005-13) bekreftet sin forgjengers lære, og det gjorde også pave Frans i sin apostoliske ekshortasjon Evangelii gaudium (2013).

Samtidig viser Ladaria til at forskjellige oppgaver og roller for kvinner og menn «på ingen måte betyr underordning», men «gjensidig berikelse». Imidlertid har dagens kultur vanskelig for å forstå forskjellene mellom mann og kvinne og å erkjenne det gode i disse forskjellene. Allerede i oktober 1995 svarte Troslærekongregasjonen, som da ble ledet av kardinal Joseph Ratzinger, på tvil om Ordinatio sacerdotalis med å slå fast at den læren som kommer til uttrykk i dette apostoliske brevet, er ugjenkallelig og tilhører troens skatt.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)