Velkommen til den 34. valfart til Mariaholm lørdag 25. august

88nor.JPG

VALFART: Første gangen denne typen valfart ble arrangert var i 1985. Menigheten oppfordrer alle til å ta del i pilegrimsvandringen, om det enten er til fots, bidra med matlaging eller hjelpe til med andre ting.

 

Biskop Bernt Eidsvig utropte 2018 som et hellighetens år, slik at alle troende i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift på ny kan oppvekke gleden i Guds miskunnsrike vennskap. «Hellige dem gjennom sannheten» – sier Jesus. Vi vil bedre forstå betydningen av disse ordene hvis vi lar Kristus komme inn i våre liv, hvis vi alltid hører på hans ord og lever det, og hvis vi blir fortrolige med ham i bønnen og kommunionen.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å finne tilbake til vår kristne og katolske arv, sammen med Maria av Enebakk - som hylles i domkirken i Oslo og på Mariaholm - samt til å erfare hennes beskyttelse.

 

Valfarten går fra ASKIM og MARIAHOLM, lørdag 25. august 2018.  Messe i Askim kl. 10.00.

 

Program for Valfart - lørdag 25. august 2018

08.00 Pilegrimer som ønsker det, samler seg ved St. Olav domkirke i Oslo. Derfra etter velsignelse reiser de til Askim.

10.00 Messe i Mariakirken i Askim

11.30 Vandring fra Mariakirken i Askim til Mariaholm, via Mariakilden i Indre Østfold.

14.30 Andakt ved Mariakilden bak Hovin kirke.

18.30 Bønn ved statue av den salige Jerzy Popieluszko (1947-1984)

19.00 Messe i kapellet på Mariaholm

Ca. 21.00 avslutning

Program pielgrzymki, sobota 25 sierpnia 2018

8.00 Rozpoczęcie pielgrzymki po blogoslawienstwie z katedry St. Olav w Oslo. Wyjazd do Askim

10.00 Msza św. w Askim

11.30 Wymarsz z Askim do Mariaholm

14.30 Postój i nabożeństwo przy źródle Maryjnym/ Mariakilde.

18.30 Modlitwa pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki,

19.00 Msza św. w kaplicy na Mariaholm

Ok. 21.00 zakonczenie

 

Den første vandringen av denne typen ble arrangert i 1985, på et tidspunkt da ingen ennå visste hvordan Polen og Øst-Europa skulle utvikle seg få år senere.

Pilgrimsferden blir arrangert så nær 15. august som mulig. For katolikker over hele verden er 15. august høytidsdagen for Jomfru Marias himmelferd. Denne dagen ble valgt som tidspunkt for den første vandringen, som i seg selv ble en sterk minnemarkering av presten og martyren Jerzy Popiełuszko, som ble drept i et attentat 19. oktober året før, altså 1984. På denne måten er pilegrimsferden også en årlig hyllest til denne martyren, som ble saligkåret av pave Benedikt XVI den 6. juni 2010. Det står i våre dager en byste av Popiełuszko ved Mariaholm.

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å delta i pilegrimsvandringen enten ved selv å gå de 25 kilometrene til fots eller å bidra med matlaging og service overfor pilegrimene. 

 

Vel møtt til Valfart i Indre Østfold!

 

Se video der biskop Eidsvig forteller mer om hellighetens år