Erkebiskop emeritus Theodore McCarrick trådt ut av kardinalkollegiet

Vatikanet, 28.7.2018 – (KAP/Sala Stampa) Om kvelden den 27. juli 2018 mottok pave Frans brevet hvor kardinal Theodore McCarrick, erkebiskop emeritus av Washington i USA, tilbød sin avgang som medlem av kardinalkollegiet. Paven innvilget straks hans søknad om å tre tilbake fra kardinalatet og har gitt ordre om hans suspensjon fra utøvelsen av enhver offentlig tjeneste, sammen med hans forpliktelse til å flytte til et hus som ennå ikke har blitt tilvist ham, for et liv i bønn og bot inntil anklagene som har blitt rettet mot ham, har blitt undersøkt i en regulær kanonisk prosess.

Kathpress / Sala Stampa / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)