– Fastlegeforskriften bryter med menneskerettighetene

 

 Dag III i retten 

KJ 2.jpg

HAR TRUA: Lege Katarzyna Jachimowicz er styrket i sin tro på at hun vinner saken mot Sauherad kommune etter tre dagers forhandlinger i Høyesterett. – Da jeg lyttet til min advokats argumenter i Høyesterett, ble jeg enda sikrere på at jeg har en god sak som det er verdt å kjempe for, sier hun. Begge fotos: Marta Tomczyk-Maryon

 

Etter forhandlingene i Høyesterett er lege Katarzyna Jachimowicz’ tro på saken styrket: – Det er stor sjanse for å vinne frem, mener hun.

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon og Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Katolsk.no’s journalist Marta Tomczyk-Maryon har fulgt forhandlingene i Høyesterett mellom lege Katarzyna Jachimowicz og Sauherad kommune, hennes tidligere arbeidsgiver. Etter tre dager i landets høyeste rettsinstans, møter Tomczyk-Maryon en opplagt Jachimowicz som er full av pågangsmot og tro på at hun kan vinne saken mot kommunen.

Din advokat Håkon H. Bleken har levert sitt avsluttende innlegg. Hva merket du deg spesielt ved?

– Jeg synes at hans viktigste poeng er endringene i Fastlegeforskriften av 2015. De nye bestemmelsene ble lagt inn i fastlegekontraktene uten juridisk vurdering, og de er ikke forenelig med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 9. Det er min oppfatning at Norge dermed har innført en forskrift som bryter med menneskerettighetene. Det er problematisk.  

 

Bleken 3.jpg

KRITISK TIL ENDRINGER: Advokat Bleken tok opp endringene i Fastlegeforskriften av 2015 i sitt avslutningsinnlegg. – De nye bestemmelsene ble lagt inn i fastlegekontraktene uten juridisk vurdering, og de er ikke forenelig med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 9, mener lege Katarzyna Jachimowicz.    

  

Kategorisk avvisning

På Helsetilsynets nettsider kan man lese følgende om konsekvensene av de endringene som Jachimowicz beskriver: «Kommunene har i egne brev fått krav om at de må sørge for at alle legene som har fastlegeavtale innretter seg etter regelverket og leverer alle de tjenestene som allmennleger forutsettes å tilby sine pasienter. Det er ikke anledning til noen form for reservasjoner.» Det er siste setnings kategoriske avvisning av fastlegenes rett til å reservere seg som den erfarne fastlegen nå har utfordret i tre rettsinstanser, den siste uken i Høyesterett.

 

Forbud mot fordeling av oppgaver

Hun tapte første runde i tingretten, vant i lagmannsretten og saken ble anket til Høyesterett av begge parter. Forhandlingene i landets øverste domstol begynte tirdag 28. august og ble avsluttet i går, torsdag 30. august.

– Det er også viktig å ta hensyn til er proporsjonalitet, sier Jachimowicz:

– Det er bare 16 leger i Norge som har reservert seg mot å utføre bestemte behandlinger, ikke mange, altså. Hvis så få leger reserverer seg, kan det ikke ramme pasientens rettigheter, eller kvinners rettigheter, til å få utført nødvendige helsetjenester. Dessuten har legene som reserverte seg mot å sette inn spiral, slik som jeg, gjort det etter nøye overveielse. Vi er klar over at vi fremdeles er forpliktet til å gi pasienten god og riktig hjelp.

I Jachimowicz’ tilfelle ble dette gjort ved at andre leger ved det kommunale legekontoret i Sauherad satte inn spiral på de pasientene som ønsket det. Dette er, ifølge den nye Fastlegeforskriften, ikke lenger tillatt: «Endringene i fastlegeforskriften innebærer en presisering av at felleslister ikke åpner for at fastleger kan fordele oppgaver seg imellom av samvittighetsgrunner», presiserer Helsetilsynet på sin hjemmeside.

 

Diskriminering pga. tro

Men dette er forskriften for fastleger. Sykehuslegene har beholdt sin reservasjonsrett. Denne selvmotsigende jus-konstruksjonen har advokat Bleken og Jachimowicz tatt opp flere ganger. Også en annen side av saken bekymrer fanebæreren for samvittighetsfrihet i legestanden:   

– Det neste viktige poenget i advokat Blekens innlegg var diskriminering. Jeg har vært redd for å bruke ordet selv, fordi jeg synes det er så sterkt. Men, nå er det jo slik at en fastlege som av samvittighetsgrunner ikke utfører en bestemt medisinsk prosedyre, kan sies opp, mens en fastlege som ikke har kompetanse til det, kan fortsette i sin stilling. Forskjellen mellom oss er bare livssynet – troen, i mitt tilfelle. 

Tror du at du vinner saken?

– I Agder lagmannsrett vant jeg. Da jeg lyttet til min advokats argumenter i Høyesterett, ble jeg enda sikrere på at jeg har en god sak som det er verdt å kjempe for. Jeg tror det er stor sjanse for å vinne frem. Men kanskje er en seier ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg enda viktigere?

 

Katarzyna Jachimowicz i Høyesterett

  • Tirsdag 28. august åpnet forhandlingene i lege Katarzyna Jachimowicz’ sak mot Sauherad kommune. De varer i tre dager.
  • Høyesterett behandler anke over Agder lagmannsretts dom av 24. november 2017: «Om samvittighetsreservasjoner for fastlege.»
  • Advokat Håkon H. Bleken representerer Jachimowicz. Norges Kristelige Legeforening er partshjelper
  • Advokat Frode Lauareid representerer kommunen.
  • Dommere i saken er: Clement Endresen, Erik Møse, Henrik Bull, Per Erik Bergsjø og Cecilie Østensen Berglund.

 

Les mer om saken 

 

Se også innslag på Dagsnytt 18