– Samvittighetsfrihet er grunnleggende for demokratiet

 

Dag II i retten 

Kat 2.jpg

TRE DAGER: Det er satt av tre dager til forhandlingene i lege Katarzyna Jachimowicz’ sak mot Sauherad kommune. De avsluttes torsdag 30. august. 

 

 

– Denne saken er ikke en anti-abortkampanje, men en kamp for å kunne uttrykke sin samvittighetsfrihet i et demokrati som Norge, sa Katarzyna Jachimowicz’ advokat Håkon H. Bleken under rettsforhandlingenes andre dag.

 

Tekst og foto: Marta Tomczyk-Maryon

 

Onsdag fortsatte Sauherad kommunes advokat Frode Lauareid sitt innlegg i Høyesterett. Han la vekt på kommunens ansvar for å gi pasientene tilgang til medisinske tjenester og den ansattes, i dette tilfellet Jachimowicz’, plikt til å overholde arbeidskontrakten.

Jachimowicz’ advokat Håkon H. Bleken begynte sitt innlegg med å minne om at i 2015, da Jachimowicz signerte sin avtale med kommunen, så hadde den en samvittighetsklausul. Advokaten påpekte at kommunen dermed aksepterte at Jachimowicz på dette tidspunkt reserverte seg mot å sette inn sette spiral med abortiv virkning.

Bleken beskrev også Jachimowicz’ bakgrunn, og bemerket at hun ikke hadde noen problemer på arbeidsplassen og at hun kom godt overens med sine kolleger, som viste forståelse for hennes reservasjon mot å sette inn abortmiddelet spiral.

 

Les p. Hallvard Thomas Holes innlegg om samvittighetsfrihet på Verdidebatt.no

 

Ikke en anti-abortkampanje

Advokat Bleken talte også om samvittighetsfrihet, både når det gjelder Jachimowicz’ tilfelle og de almene europeiske samvittighetsprinsippene. Han sitert blant annet et utdrag av den greske filosofen Platons «Sokrates’ forsvarstale»: Her legges fundamentet for den europeiske forståelsen av «samvittighetsfrihet», mener Bleken. Advokaten henviste også til aktuelle etiske utfordringer, slik som spørsmålet om eutanasi og dødsstraff. Bleken oppsummerte sin klients sak slik:

– Denne saken er ikke en anti-abortkampanje, men en kamp for å kunne uttrykke sin samvittighetsfrihet i et demokrati som Norge

 

Mer fleksibel forskrift

Advokat Bleken påpekte at norsk lov bør være mer fleksibel og rettferdig: Hvis sykehusleger kan reservere seg av samvittighetsårsaker, hvorfor gjelder ikke den samme retten for fastleger?

Jachimowicz advokat avsluttet sin tale med en påminnelse: – Samvittighetsfrihet er grunnleggende for det demokratiske systemet og norske verdier.

Etter rettsforhandlingenes andre dag sa advokat Bleken at en seier for Jachimowicz, vil bety endringer for samtlige norske fastleger:

– Da kan ikke fastlegeforskriften beholde sin nåværende form. Den må endres, slik at den blir mer fleksibel. Fastleger må også kunne ha samvittighetsforbehold noen ganger og etter avtale med kommunen, deres arbeidsgiver. Slik som det var før, rett og slett. En mye mer fleksibel ordning vil være den viktigste konsekvensen.  

 
Første dag i retten  

Tirsdag, rettens første dag, refererte Sauherad kommunes advokat Frode Lauareid lover og regler som skulle styrke hans klients argumenter.  Innlegget handlet om fastlegeforskriften og fastlegens arbeidskontrakt med kommunen.  Han la til grunn at fastlegene må oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser for å gi pasientene tilgang til alle medisinske tjenester. En lege som er ansatt i kommunen kan, etter hans vurdering, ikke reservere seg mot å sette inn kobberspiral på kvinnelige pasienter.  Sauherad kommunes posisjon er at alle fastleger plikter å sette inn spiral.

Dommerne stilte flere spørsmål for å klargjøre advokatens argumentasjon.

Har alle legene i kommunen kompetanse til å sette inn spiraler, spurte en av dommerne. Advokat Lauareid innrømmet at ikke alle har det. Dommeren fulgte opp med å spørre om hva som skjer når legen ikke har slike ferdigheter. Organiserte kommunen noen opplæring for leger? Og hvis de gjør det, øver de press på fastlegene som ikke ønsker å delta i slik opplæring?

Advokat Lauareid innledet også om å uttrykke religiøs tro på arbeidsplassen. Han siterte saker og utdrag fra rettsavgjørelser i den hensikt å vise at en ansatt ikke har rett til å manifestere sin religiøse tro på arbeidsplassen. En av dommerne spurte imidlertid om disse eksemplene er tilstrekkelige for den polske lege saken? Han påpekte at det er forskjell på religiøs praksis på arbeidsplassen og å ha moralske overbevisninger og leve i samsvar med dem.

Dommer Henrik Bull stilte også spørsmål om forholdet mellom en ansatts samvittighet og plikt overfor arbeidsgiver. Han påpekte at en lege som er kristen, og som av kontrakten tvinges til å henvise til abort, i egne øyne begår en grov synd.

 

Katarzyna Jachimowicz i Høyesterett

  • Tirsdag 28. august åpnet forhandlingene i lege Katarzyna Jachimowicz’ sak mot Sauherad kommune. De varer i tre dager.
  • Høyesterett behandler anke over Agder lagmannsretts dom av 24. november 2017: «Om samvittighetsreservasjoner for fastlege.»
  • Advokat Håkon H. Bleken representerer Jachimowicz. Norges Kristelige Legeforening er partshjelper
  • Advokat Frode Lauareid representerer kommunen.
  • Dommere i saken er: Clement Endresen, Erik Møse, Henrik Bull, Per Erik Bergsjø og Cecilie Østensen Berglund.

 

Les mer om saken 

 

Se også innslag på Dagsnytt 18