Mette Louise Nygård kreert til dr. philos på avhandling om Kirken og jødene

 

Mette doktor.jpg

DR. NYGÅRD: Fra seremonien i Universitetets aula ser du prodekan Hallgeir Elstad (f.v.), dr. philos Mette Louise Nygård og universitetets rektor Svein Stølen. Foto: Terje Heiestad

 

20. september 2018 ble Mette Louise Nygård kreert til dr. philos og fikk overlevert sitt diplom. Seremonien skjedde med stor verdighet og høytidelighet i Universitetets aula, Oslo. Hennes avhandling om Den katolske kirke og jødene er tidligere omtalt i St Olav kirkeblad.

Hun gratuleres hjerteligst!

 

 

Få St. Olav kirkeblad gratis i postkassen

 

Les mer