St. Svithun menighet søker barne- og ungdomsmedarbeider

St. Svithun menighet i Stavanger er en av Norges største katolske menigheter med over 15 000 medlemmer med 112 nasjonaliteter. Sognet omfatter midte og søndre Rogaland, med messer også i Egersund (nærmeste katolske menigheter er i Haugesund og Kristiansand). Vi har om lag 10 søndagsmesser og 3 000 besøkende hver helg. I tillegg er det daglig aktiviteter med ulike grupper, katekese og kurs. Det er en ung og levende menighet med et par hundre frivillige. Staben består av sogneprest, fire kapellaner, to sekretærer, katekesekoordinator, barne- og ungdomsarbeider, organist og vaktmester.

Adresse  St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger | stavanger.katolsk.no | stavanger@katolsk.no | Telefon  51517020Brenner du for katolske barn og ungdom?

Vår barne- og ungdomsarbeider går ut i studiepermisjon inneværende skoleår (2018/2019) og vi søker derfor en vikar i 25% stilling. Ungdomsarbeideren er de unges kontaktperson i menigheten, og skal jobbe for at alle føler seg hjemme og ivaretatt i Kirken. Dine nærmeste samarbeidspartnere vil være ungdomspresten, katekesekoordinator, sekretær, kantor og de frivillige ungdomslederne. Dette året fokuserer vi spesielt på å bygge bro mellom konfirmantkatekesen og ungdomsforeningen. Det må påregnes kvelds- og helgearbeid.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede menighetens ungdomsarbeid ved å utvikle et bredt tilbud av sosiale og religiøse aktiviteter for ulike alders- og målgrupper.
 • Støtte de frivillige med praktiske ting, inkl administrasjon, økonomi og markedsføring.
 • Være en ansvarlig og trygg voksenperson for de unge.
 • I samarbeid med stab arrangere weekender for konfirmanter og tweens.
 • Utforske muligheten for nye tilbud for barn.
 • Bygge opp et ungdomspastoralt team på tvers av de ulike språkgruppene.
 • Delta på stabsmøter når det er naturlig.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med barn og unge (helst fra katolsk menighet/NUK).
 • Trives og kommuniserer godt i møte med barn og ungdom.
 • Pedagogisk kompetanse er en fordel.
 • Gode evner til å arbeide strukturert, samarbeide, lede og inspirere frivillige
 • Medlem av Den katolske kirke og personlige egenskaper som forbilde vektlegges
 • Politiattest må fremlegges

 

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid og anledning til å påvirke stillingsbeskrivelsen.
 • Spennende oppgaver og mulighet for å utgjøre en forskjell
 • Lønn etter gjeldene satser, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger

 

Tiltredelse snarest. Aktuelle søkere innkalles til intervju. Det kan bli mulighet for utvidelse eller forlengelse av stillingen.

 

Søknad med CV sendes innen 10. oktober 2018 til sogneprest Nguyen Thanh Phu, St. Svithuns gt 8, 4005 Stavanger eller nguyen.thanh.phu@katolsk.no.

Ungdomsprest Josef Ottersen kan også kontaktes for spørsmål om stillingen (47875012, josef.ottersen@katolsk.no).