Paven: – Be rosenkransen hver dag i oktober

 

sz5d60a2.jpg

BOTSGANG: Paven oppfordrer alle katolikker verden over til å be rosenkransen hver dag i oktober. Bønnen avsluttes med «Sub tuum præsidium» og pave Leo XIIIs forbønn til erkeengelen Mikael: Foto: REUTERS/Tony Gentile

 

Pave Frans anmoder alle om å be rosenkransen hver dag i oktober for å verne Kirken mot det onde.

 

Tekst: Charlotta Smeds, Vatican News 
 

Fredag sendte Den hellige stol ut en pressemelding til Kirkens medlemmer over hele verden. Oktober er, liksom mai-måned, tilegnet jomfru Maria med særlig oppmerksomhet om rosenkransen. Minnedagen for Vår Frue av Rosenkransen er lagt til 7. oktober og er en invitasjon til de troende om nettopp å be rosenkransen.  

Nå ber paven alle troende om å forene seg med ham i «rosenkransbønn hver dag i en felles botsgangs, som Guds folk, for å be Den hellige mor og erkeengelen Mikael om å beskytte Kirken fra djevelen, som alltid forsøker å splitte oss, fra Gud og fra hverandre», heter det i pressemeldingen.

 

To bønner etter rosenkransen

Videre heter det i pressemeldingen: «Iløpet av den siste tiden, før min avreise til Baltikum, møtte jeg jesuittpateren Fréderic Fornos SJ, som har ansvar for det internasjonale bønnenettverket World Network of Prayer. Jeg ba ham spre pavens oppfordring om å be rosenkransen til alle troende. Dessuten ber paven de troende om å avslutte med den gamle Mariabønnen ‘Sub tuum præsidium’ og bønnen til den hellige erkeengelen Mikael, som verner og hjelper oss i kampen mot det onde» (se Åp 12,7–12).

 

Bare bønnen kan seire over det onde

Bønnen, sa paven 11. september i en preken i Sankta Marta-kapellet, er vårt våpen mot den store Anklageren som vandrer rundt på jorden for å forderve menneskene. Bare bønnen kan beseire ham. De russiske mystikerne og de store helgenene har alle gitt råd om å søke beskyttelse under Guds Mors kappe når åndelig turbulens truer, og be bønnen «Sub tuum præsidium». Den lyder slik:

 

«Sub tuum præsidium confúgimus, sancta Dei Géntrix;

nostras deprecatiónes ne despicias in necessitátibus;

sed a periculis cunctis libera nos semper,

Virgo gloriósa et benedicta.»

 

 

På norsk:

«Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds Mor.

Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler,

og frels oss fra alle farer.

Du evige Jomfru velsignet og herlig.»

(Den eldste kjente Mariabønn, 300-tallet)

 

Kirken under Guds Mors kappe

Med denne oppfordring til forbønn ber paven alle troende i hele verden om å «be den hellige Guds Mor om å legge Kirken under sin beskyttende kappe: å beskytte Kirken mot den Ondes angrep, den store Anklageren, og samtidig gjøre Kirken mer bevisst sine feil, sine misgjerninger og overgrep som blir begått i nuet og er begått i fortiden, slik at den forenes i en kamp for at det onde ikke skal råde.»

 

Leo XIIIs bønn til Mikael

I tillegg ber paven om at vi legger ytterligere en bønn til slutten av rosenkransen, etter «Sub tuum præsidium»: I oktober skal rosenkransen avsluttes med bønnen som pave Leo XIII skrev 13. oktober 1884 til erkeengelen Mikael:

 

«Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.»

 

På norsk:

«Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden, verg oss mot djevelens ondskap og list. Ydmykt trygler vi om at Gud må holde den onde i age. Og deg, som er høvding for de himmelske hærskarer, ber vi om at du, med den kraft som Gud har gitt deg, vil styrte i avgrunnen Satan og de andre ondskapens ånder som til sjelenes ulykke ferdes omkring i verden. Amen.»