Endelig en ny kirke i Alta

St. Josef kirke i Alta - utvending.jpg

ALTAS NYE KIRKE: Vegger, tak og tårn for den nye kirken er nå reist.  I 2019 skal vi feire vigslingen av den nye kirken.

 

Etter 120 år er det bygget en ny kirke i Alta, som nesten står klar. Antall troende i området har vokst sterkt de siste årene, og til nå har de kun benyttet et kapell i en enebolig.

 
Tekst: P. Antonius Sohler

 

– Kirken er for oss et håpets tegn, sier sogneadministrator Antonius Sohler.

 

Nordpol-misjonen

I 1898 reiste de siste katolske misjonærer fra Alta til andre steder, etter avslutning av virksomheten i dette området. Årsakene var sykdommer, epidemier, fattigdom og sult i befolkningen, så mange ble tvunget til å emigrere til Nord-Amerika.

Prestene måte stenge «Altagården», en skole for barn og ungdom og basis for virksomheten i den nordligste delen av Norge. Nå, rundt 120 år senere, bygges det ny kirke.

 

Frivillige - Nye kirken i Alta.jpg

FRIVILLIG ARBEID: Erich Bundschuh Zimmerei fra Sør-Tyskland med støtte av syv frivillige bayerske håndverker reiste kirken.

 

Altas nye katolske kirke

Etter en lang periode med forberedelser ble kirken reist i løpet av bare tre uker i september måned. Kirken er ennå ikke helt ferdig, men alle som går eller kjører forbi – den ligger bare 20 meter fra E6 – kan se at det skal bli Altas nye katolske kirke. I de kommende vintermånedene fortsetter arbeidet. I 2019 skal vi feire vigsling av kirken og ta den i bruk, som gudshus og katolsk bønnested.

 

Frivillige fra Tyskland

Syv håndverkere fra Erich Bundschuh Zimmerei fra Sør-Tyskland - med ham selv i spissen - fikk hjelp av syv frivillige under ledelse av tømmermann Bernhard Thoma fra organisasjonen «Kirchen für den Osten» - en tysk organisasjon som har bygget kirker i Øst-Europa. De jobbet alle gratis og brukte av egen ferie for å bistå i den hektiske fasen med å reise vegger, tak og tårn. Konstruksjonen består bare av tre.

 

St. Josef kirke i Alta - innvending.jpg

ALT I TRE: Konstruksjonen består kun av tre, og passer perfekt til kirkens vernehelgen: Den hellige Josef, tømmermannen fra Nasaret.

 

Limtredragere bærer taket, og veggene ble festet på disse. Et riktig vakkert tømmermannsarbeid som passer perfekt til kirkens vernehelgen, den hellig Josef, Marias ekteviede og Jesu adoptivfar. Isolasjonen er laget av trefiber. I gulvet ligger rør som henter varmen fra grunnboring.

 

Sammen med alle troende i Alta, i Tromsø Stift og i hele Norge, takker vi Gud og alle velgjørere som har gjort det mulig at Alta etter lang tid, igjen får en katolsk kirke.