Kallsmesse 8. november

Torsdag den 8. november er det igjen tid for "bønn for kall" i Oslo katolske bispedømme. 

I tradisjonen tro foregår den sentrale markeringen ved at bispedømmets ordenshus, institutter, fellesskap o.l. har et spesielt ansvar for messen i domkirken.  

Denne gang er det St. Elisabethsøstrene som har ansvar for kallsmessen, og vil presentere sin orden.

Messen feires i St. Olav domkirke i Oslo og starter kl. 18.00. Etter messen inviteres det til kirkekaffe i menighetssalen, slik at det blir mulighet til å bli bedre kjent med søstrene, og med hverandre.

Velkommen!