R.I.P. p. Olav Müller SS.CC

Norges eldste prest, Olav Müller SS.CC. døde den 6. november 2018.

P. Müller ble født i Trondheim den 18. april 1924. Han ble opptatt i den katolske kirke den 31. desember 1944 i Marie Bebådelse, Stockholm, Sverige, av pater Vanneufville, O.P.

Han trådte inn i den tyske provins av picpusordenen (SS.CC.) i Simpelveld, og avla de første løfter den 7. oktober 1949. Subdiakonatsvigsel den 2. august 1953 ved biskop Johannes Rüth SS.CC. Diakonatsvigsel i Simpelveld den 5. september 1953 ved biskop Guglielmus Lemmens. Presteviet i Trondheim den 5. september 1954 ved biskop Rüth. Fullførte de teologiske studier i Simpelveld i Nederland våren 1955.

Virket som kapellan i Burgbrohl og i Nieder-Oberweiler i Tyskland fra september 1955 til mars 1957. Ble så kalt til Norge av generalsuperior Johannes d'Elbe den 13. mars 1957. Ankom Trondheim den 1. april 1957.

I Norge har p. Müller virket som mangeårig sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Han har bodd som pensjonist i Trondheim siden 2009.

 

Requiemmesse vil bli holdt i St. Olav domkirke i Trondheim den 7. november kl. 13.00.

 

 

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.

 

Les mer